PROGRAM

Przedstawiamy Państwu CERTYFIKOWANY PROGRAM ROZWOJU HR BUSINESS PARTNERA© obejmujący 3 niezależne programy nauki zakończonej uzyskaniem dyplomu Szkoły HR Business Partner na odpowiednim poziomie. Program dodatkowo przygotowuje do certyfikacji w Polskim Stowarzyszeniu HR Business Partner.


I POZIOM: SMART HRBP

Celem programu jest przygotowanie uczestników do objęcia roli i zadań HR Business Partnera w organizacji. Uczestnicy zapoznają się z modelem HRBP, kompetencjami HR Business Partnera oraz kluczowymi procesami personalnymi, mającymi wpływ na efektywność działań firmy. Program przygotowuje do uzyskania I poziomu certyfikacji w Polskim Stowarzyszeniu HR Business Partner.

SESJA 1: Model HRBP organizacji 4.0. Wdrożenie modelu i kluczowe kompetencje HR Business Partnera.

Sesja pierwsza poświęcona będzie zagadnieniom stanowiącym podstawy zrozumienia roli HR Business Partnera w organizacji. Omówimy najnowsze badania, trendy i tendencje rozwoju branży HR w Polsce i na świecie. Odniesiemy model HRBP do firmy wraz z zakresem zadań, jakimi powinien się zająć HR Business Partner w organizacji i niezbędnych kompetencji, jakie powinien posiadać.

Kluczowe pytania:

 • Dlaczego HR musiał się zmienić?
 • Jakie kompetencje powinien posiadać HR Business Partner?
 • Co ma do zrobienia w naszej organizacji HRBP?
 • Czym różni się praca HRBP od pracy HR-u?
 • Kto jest klientem HR Business Partnera?
 • Jak przygotować organizację na nowe zadania HRBP?

SESJA 2: Analiza biznesowa organizacji. Rola HR w budowaniu strategii i trwałej przewagi konkurencyjnej.

Zadaniem HR Business Partnerów jest zapewnienie wsparcia firmie w zakresie realizacji celów biznesowych oraz kreowanie skutecznej polityki personalnej. Nie ma wątpliwości, że HR Business Partner, żeby skutecznie wspierać klientów wewnętrznych i zewnętrznych, powinien być ekspertem swojej organizacji. Znać model biznesowy firmy, sposób działania i docierania do klientów. W konsekwencji zadaniem HRBP jest zająć się kluczowymi procesami HR, mającymi wpływ na efektywność działania firmy.

Kluczowe pytania:

 • Co o swojej organizacji powinien wiedzieć HRBP?
 • Co pracownicy organizacji powinni wiedzieć o roli HR Business Partnera w swojej firmie?
 • Jakie konkretne cele są realne do osiągnięcia?
 • Jak zbudować efektywną strategię HR?
 • Po co firma istnieje na rynku i czym się wyróżnia?
 • W jakim kierunku zmierza i co chce osiągnąć?

SESJA 3: Mapowanie kompetencji – przegląd procesów personalnych w organizacji

Podczas sesji trzeciej uczestnicy nauczą się w jaki sposób praktycznie wykorzystywać model kompetencyjny organizacji. Sprawdzimy czy wszyscy poprawnie definiują kompetencje w procesach personalnych organizacji i potrafią je przełożyć na oczekiwane wskaźniki efektywności.

Kluczowe pytania:

 • Dlaczego kompetencje mogą stanowić podstawę budowania procesów personalnych?
 • W jaki sposób wykorzystać modele i profile kompetencyjne aby wzmacniać efektywność organizacji?
 • Jak zmapować proces proces personalny i zdefiniować wskaźniki efektywności stanowiskowej?
 • Jak konstruować narzędzia służące pomiaru poziomu kompetencji?

SESJA 4: Efektywność osobista i organizacja pracy HR Business Partnera

Sesja 4 to praca nad efektywnością osobistą HR Business Partnera – diagnoza dostępnych zasobów i motywatorów w świecie wielozadaniowości i pracy pod presją czasu. Nauczymy jak dyscyplinować siebie, wyznaczać właściwe cele, ustalać priorytety i być asertywnym w ochronie własnego czasu. Uczestnicy podniosą poziom swojej efektywności w oparciu o nawyki, priorytety, cele i wartości co znacznie poprawi skuteczność w działaniu i komfort ich pracy.

Kluczowe pytania:

 • Czym jest efektywność osobista w odniesieniu do zadań zawodowych?
 • W jaki sposób zarządzać energią i czasem w obliczu codziennych wyzwań?
 • Czym jest produktywność i jak ją wzmacniać?
 • Jak poprawić komfort swojej pracy i być bardziej skutecznym HR Business Partnerem?

SESJA 5: Przywództwo w procesie zmian. Rola HRBP w wsparciu menedżerów.

Pozycja HR Business Partnera wiąże się̨ z posiadaniem odpowiednich umiejętności do wsparcia menedżerów i kierowników liniowych w procesie zarządzania ludźmi i budowaniu efektywnych zespołów. Sesja piąta umożliwia zdobycie kluczowych kompetencji menedżerskich, które pozwolą radzić sobie w trudnych sytuacjach i inicjować pozytywny proces zmiany w firmie.

Kluczowe pytania:

 • Jak zbudować silną pozycję partnera biznesowego we współpracy z kadrą kierowniczą?
 • Jak zrozumieć problemy menedżerów i realnie wnosić wartość biznesową do organizacji?
 • Jak wesprzeć menedżerów/ przełożyć cele strategiczne organizacji na zadania i cele zespołów/ działów firmy?
 • Jak dać wsparcie menedżerom w budowaniu autentycznego przywództwa opartego na wartościach firmy i kulturze organizacyjnej?
 • Jak pomóc menedżerom efektywnie zarządzać zespołem w czasach różnicy pokoleniowej?

SESJA 6: Kultura organizacji. Budowanie wizerunku wiarygodnego pracodawcy.

Sesja 6 poświęcona jest w całości zagadnieniom związanym z budowaniem wizerunku wiarygodnego pracodawcy. Zajmiemy się takimi zagadnieniami jak Employer Branding, Candidate Experiance czy programy adaptacyjne (onboardingowe).
Podczas szkolenia nauczymy w jaki sposób dbać o relacje z potencjalnymi i obecnymi pracownikami zgodnie z nurtem Human2Human.

Kluczowe pytania:

 • Dlaczego tak ważne jest budowanie wizerunku wiarygodnego pracodawcy na rynku pracownika?
 • Czym jest Employer Branding (EB)?
 • W jaki sposób zaplanować procesy wspierające budowanie relacji z pracownikiem?
 • Kto powinien być zaangażowany w proces Employer Branding w organizacji i czy to tylko „problem” HR-u?

II POZIOM: PROFESSIONAL HRBP

Professional HRBP to zaawansowany program rozwoju kompetencji HR Business Partnera na poziomie zarządzania efektywnością organizacji i optymalizacji procesów personalnych. Wysoka specjalizacja w zarządzaniu kapitałem ludzkim i procesach HR. Program przygotowuje do uzyskania II poziomu certyfikacji w Polskim Stowarzyszeniu HR Business Partner. Uczestnik może przystąpić do programu Professional nie odbywając pierwszego poziomu, jeśli posiada odpowiednie kompetencje i doświadczenie zawodowe.

SESJA 1: Wysokoefektywna organizacja. Kluczowe wskaźniki efektywności działań HR.

Podczas sesji pierwszej uczestnicy nauczą się w jaki sposób oceniać działania HR w odniesieniu do efektywności oraz poznają sposoby działania wysokoefektywnych organizacji w obszarze HR. Zajmiemy się identyfikacją problemów organizacji oraz zdefiniowaniem kluczowych wskaźników efektywności (KPI) i mierników strategicznych pionu personalnego.

Kluczowe pytania:

 • Dlaczego budowanie efektywnej organizacji stanowi podstawę skutecznego biznesu?
 • Jak formułować KPI i porównywać wyniki z innymi organizacjami?
 • Jak zdefiniować kluczowe procesy personalne dla organizacji?

SESJA 2: Performance Management. Zarządzanie efektywnością pracowników i procesy oceny.

Sesja druga jest poświęcona procesom oceny w organizacjach. Zakładamy, że prawidłowo i rzetelnie przygotowane procesy i ludzie mogą stanowić podstawę efektywności i realizacji strategicznych celów biznesowych. Skupimy się na zagadnieniach związanych z Performance Management. Poruszymy temat błędów oceny i psychologicznych aspektów oceniania ponieważ są to niezwykle ważne czynniki oceny, niezależnie jaki system wybierzemy dla swojej organizacji.

Kluczowe pytania:

 • Jak wdrożyć Performance Management do organizacji?
 • Jaki system oceny pasuje do kultury naszej organizacji?
 • W jaki sposób dokonywać efektywnej oceny pracy i procesów w organizacji?
 • Co powinniśmy zmienić w naszej firmie, by stać się wysokoefektywną organizacją w zakresie realizacji procesów HR?

SESJA 3: Efektywność programów rozwojowych w organizacji. Dobór i ewaluacja metod rozwoju.

Sesja trzecia odpowiada przede wszystkim na pytanie: czego potrzebuje pracownik, by lepiej i efektywniej funkcjonować́ w organizacji. Zastanowimy się jak zidentyfikować potrzeby rozwojowe, wdrażać oraz dokonywać ewaluacji. Przedstawimy praktyczne narzędzia pomocne w procesach związanych z rozwojem i oceną ich efektywności.

Kluczowe pytania:

 • Czym jest organizacja ucząca się? Jak zabezpieczyć wiedzę w organizacji?
 • Jakimi dysponujemy metodami rozwoju w alternatywie do szkoleń i jak je dobierać do stopnia rozwoju i potrzeb pracownika?
 • Kto powinien być zaangażowany w planowanie i ocenę działań rozwojowych?
 • Jak projektować i oceniać projekty i działania rozwojowe żeby przynosiły wymierną wartość dla organizacji?
 • W jaki sposób dokonywać ewaluacji projektów rozwojowych w odniesieniu do celów biznesowych organizacji?

SESJA 4: Programy rozwoju talentów i plany sukcesji. Budowanie ścieżek karier

W sesji czwartej omówimy strategię zarządzania talentami w firmie, przekażemy wiedzę jak wzmacniać potencjał specjalistów (sukcesorów) oraz projektować ścieżki karier pracowniczych. Zajmiemy się potrzebami talentów i zastanowimy się jak ich rozwijać i budować skuteczne programy dla pracowników wysokoefektywnych tzw. High Potentials.

Kluczowe pytania:

 • Co oznacza „talent” dla naszej organizacji?
 • Jacy pracownicy zasługują na to miano?
 • Kogo chcemy wyróżnić na tle pozostałych?
 • Jak właściwie motywować talenty?
 • Jak zaprojektować program zarządzania talentami?
 • Jak zbudować ścieżki karier dla naszych pracowników?

SESJA 5: Trening kompetencji menedżerskich. Program narzędziowy wsparcia liderów w relacji przełożony – podwładny

Pozycja HR Business Partnera wiąże się̨ z posiadaniem odpowiednich umiejętności do wsparcia menedżerów i kierowników liniowych w procesie zarządzania ludźmi i budowaniu efektywnych zespołów. W takich procesach niezbędne jest posiadanie odpowiednich narzędzi kierowniczych. Sesja piąta umożliwia zdobycie kluczowych kompetencji menedżerskich, które pozwolą lepiej zrozumieć problemy kadry menedżerskiej i udzielić konkretnego wsparcia w trudnych sytuacjach relacji przełożony- podwładny.

Kluczowe pytania:

 • Jak zaprojektować i dobrać narzędzia wsparcia do trudnych sytuacji menedżerskich?

SESJA 6: Vademecum Prawa Pracy HR Business Partnera

Wsparcie menedżerów w podejmowaniu trudnych i skomplikowanych decyzji personalnych, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki stosunku pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy.

SESJA 7: Pracownicy jak podmiot efektywności organizacji: systemowe budowanie zaangażowania

Podczas sesji siódmej uczestnicy poznają wachlarz systemów motywacyjnych – od mechanizmów motywacyjnych po kulturę opartą na zaangażowaniu. Nauczymy w jaki sposób nowoczesna organizacja powinna motywować pracowników. Wskażemy praktyczne modele, narzędzia i praktyczne rozwiązania wpływające na zaangażowanie pracowników.

Kluczowe pytania:

 • Jakie czynniki wpływają na motywację pracowników?
 • Co działa a co nie działa w tworzeniu systemów motywacyjnych?
 • W jaki sposób powinniśmy budować kulturę organizacyjną opartą na zaangażowaniu?
 • Co jeszcze możemy zrobić dla pracowników, żeby zatrzymać ich w firmie?

SESJA 8: Zarządzanie projektami HR w organizacji

Podczas sesji ósmej uczestnicy nauczą się podstawowych zagadnień związanych z zarządzaniem projektami. W czasie szkolenia na przykładzie projektu HR, przedstawimy kluczowe zagadnienia, narzędzia oraz zasady związane z zarządzaniem projektami. Ważnym punktem szkolenie będzie uświadomienie sobie roli i autorytetu HRBP w realizacji projektu.

Kluczowe pytania:

 • Czym jest i z czym się wiąże zarządzanie projektami HR w organizacji?
 • Jak jest rola HRBP we wdrażaniu projektów HR?
 • Jakie powinno się stosować narzędzia podczas wdrażania, prowadzenie i monitorowania projektu?
 • Jak wykorzystać zarządzanie projektami w pracy HR Business Partnera?

SESJA 9: Metody wspierające pracę zespołów – praca z grupą

Podczas sesji dziewiątej uczestnicy poznają kreatywne metody i narzędzia pracy zespołowej, dzięki którym będą mogli wspierać pracę menedżerów oraz pionu HR. W czasie szkolenia przedstawimy praktyczne zastosowanie metodyki Design Thinking w odniesieniu do działań HR. Wskażemy również, jakie mechanizmy mogą przeszkodzić w efektywnej pracy zespołów.

Kluczowe pytania:

 • W jaki sposób zaangażować pracowników (zespół) do aktywnej i kreatywnej pracy nad zadaniami i projektami?
 • Jak zapobiegać mechanizmom pracy zespołowej, które przeszkadzają w efektywnej realizacji założonych celów?
 • Jak wykorzystać metody pracy projektowej w działaniach z obszaru HR?

SESJA 10: Prezentacja projektów i obrona prac

Podczas finalnego spotkania sesji 10, uczestnicy Szkoły HR Business Partner zaprezentują przygotowane wcześniej projekty HR, które planują wdrożyć w swoich firmach. Po prezentacjach nastąpi sesja feedback wraz z oceną prezentacji.


III POZIOM: MASTER HRBP

Program Master HRBP to najwyższa specjalizacja rozwoju kompetencji HR Business Partnera – III poziom certyfikacji w Polskim Stowarzyszeniu HR Business Partner*. Umiejętność samodzielnego przygotowania projektów HR, raportów i narzędzi do pracy HRBP. Program przygotowuje do inicjowania i prowadzenia działań biznesowych jako Partner Zarządu.

Etapy:
1. Rozmowa kwalifikująca do Programu Master HRBP.
2. Metodologia projektu. Wprowadzenie i przekazanie materiałów do przygotowania.
3. Sesja Development Center dla HR Business Partnerów. Sprawdzenie kompetencji HRBP w praktycznych zadaniach i symulacjach.
4. Spotkanie 1:1. Przekazanie indywidualnego raportu. Feedback + wskazówki do rozwoju.

* Warunkiem przystąpienia do Programu Master jest zaliczenie dwóch wcześniejszych poziomów.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami

renata-wowra-circle

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami

renata-wowra-circle