PROGRAM

Przedstawiamy Państwu CERTYFIKOWANY PROGRAM ROZWOJU HR BUSINESS PARTNERA© obejmujący 3 niezależne programy nauki zakończonej uzyskaniem dyplomu Szkoły HR Business Partner na odpowiednim poziomie. Program dodatkowo przygotowuje do uzyskania certyfikacji w Polskim Stowarzyszeniu HR Business Partner.

ico1
I. SMART CERTIFIED HR BUSINESS PARTNER – HRBP

Celem programu jest przygotowanie uczestników do objęcia roli i zadań HR Business Partnera w organizacji. Uczestnicy zapoznają się z modelem HRBP, kompetencjami HR Business Partnera oraz kluczowymi procesami personalnymi, mającymi wpływ na efektywność działań firmy. Program przygotowuje do uzyskania I poziomu certyfikacji w Polskim Stowarzyszeniu HR Business Partner.

Czas trwania programu SC HRBP: 6 dni = 3 zjazdy x 2 dni (indywidualnie 4 dni)

SESJA 1: Model HR Business Partner w organizacji 4.0. HR jako strategiczny partner biznesowy.

Sesja pierwsza poświęcona będzie zagadnieniom stanowiącym podstawy zrozumienia roli HR Business Partnera w organizacji. Omówimy najnowsze badania i tendencje rozwoju branży HR w Polsce i na świecie. Wdrożymy model HRBP do firmy wraz z zakresem zadań, jakimi powinien się zająć HR Business Partner w organizacji i niezbędnych kompetencji, jakie powinien posiadać.

Kluczowe pytania:

 • Jakie kompetencje powinien posiadać HR Business Partner?
 • Co jest zadaniem strategicznego i operacyjnego HR?
 • Jak wdrożyć model HRBP i przygotować organizację na nowe zadania HR Business Partnera?

SESJA 2: Rola HR w budowaniu strategii personalnej i trwałej przewagi konkurencyjnej.

Zadaniem HR jest zapewnienie wsparcia firmie w zakresie realizacji celów biznesowych oraz kreowanie skutecznej polityki personalnej. Nie ma wątpliwości, że HR Business Partner, żeby skutecznie wspierać klientów wewnętrznych i zewnętrznych, powinien być ekspertem swojej organizacji. Sesja druga to esencja wiedzy z zakresu zarządzania strategicznego, znajomości modelów biznesowych oraz czynników mających wpływ na efektywność działania firmy.

Kluczowe pytania:

 • Jaką wiedzę biznesową o organizacji powinien posiadać HR Business Partner?
 • Jak zbudować efektywną strategię HR w oparciu o cele biznesowe?
 • Jak wspierać organizację w budowaniu trwałej przewagi konkurencyjnej?

SESJA 3: Zarządzanie kompetencjami w organizacji. Kluczowe wskaźniki efektywności stanowiskowej.

Podczas sesji trzeciej uczestnicy nauczą się w jaki sposób praktycznie wykorzystywać model kompetencyjny organizacji. Sprawdzimy czy wszyscy poprawnie definiują kompetencje w procesach personalnych organizacji i potrafią je przełożyć na oczekiwane wskaźniki efektywności.

Kluczowe pytania:

 • Dlaczego kompetencje mogą stanowić podstawę budowania procesów personalnych?
 • W jaki sposób wykorzystać profile kompetencyjne i zdefiniować wskaźniki efektywności stanowiskowej?
 • Jak konstruować narzędzia służące pomiarowi poziomu kompetencji?

SESJA 4: Trening kompetencji menedżerskich. Efektywna komunikacja w procesie zarządzania ludźmi.

Pozycja HR Business Partnera wiąże się̨ z posiadaniem odpowiednich umiejętności do wsparcia menedżerów i kierowników liniowych w procesie zarządzania ludźmi i budowaniu efektywnych zespołów. Sesja czwarta umożliwia zdobycie kluczowych kompetencji menedżerskich, które pozwolą radzić sobie w trudnych sytuacjach komunikacyjnych i inicjować pozytywny proces zmian w firmie.

Kluczowe pytania:

 • Jak zbudować silną pozycję partnera biznesowego we współpracy z kadrą kierowniczą?
 • Jak zrozumieć problemy menedżerów i realnie wnosić wartość biznesową do organizacji?
 • Jak wesprzeć menedżerów/ przełożyć cele strategiczne organizacji na zadania i cele zespołów/ działów firmy?
 • Jak dać wsparcie menedżerom w budowaniu autentycznego przywództwa opartego na wartościach firmy i kulturze organizacyjnej?

SESJA 5: Kultura organizacji i zaangażowania. Budowanie wizerunku wiarygodnego pracodawcy.

Sesja piąta poświęcona jest w całości zagadnieniom związanym z budowaniem wizerunku wiarygodnego pracodawcy. Zajmiemy się takimi zagadnieniami jak Employer Branding, Candidate Experiance czy programy adaptacyjne (onboardingowe).
Podczas szkolenia nauczymy w jaki sposób dbać o relacje z potencjalnymi i obecnymi pracownikami zgodnie z nurtem Human2Human.

Kluczowe pytania:

 • Dlaczego tak ważne jest budowanie wizerunku wiarygodnego pracodawcy na rynku pracownika?
 • Czym jest Employer Branding (EB)?
 • W jaki sposób zaplanować procesy wspierające budowanie relacji z pracownikiem?
 • Kto powinien być zaangażowany w proces Employer Branding w organizacji i czy to tylko „problem” HR-u?

SESJA 6: Pozycja HR Business Partnera w organizacji. Efektywność osobista i organizacja pracy. 

Sesja szósta to praca nad efektywnością osobistą HR Business Partnera – diagnoza dostępnych zasobów i motywatorów w świecie wielozadaniowości i pracy pod presją czasu. Nauczymy jak dyscyplinować siebie, wyznaczać właściwe cele, ustalać priorytety i być asertywnym w ochronie własnego czasu. Uczestnicy podniosą poziom swojej efektywności w oparciu o nawyki, priorytety, cele i wartości co znacznie poprawi skuteczność w działaniu i komfort ich pracy.

Kluczowe pytania:

 • Czym jest efektywność osobista w odniesieniu do zadań zawodowych?
 • Czym tak naprawdę powinien zajmować się HR Business Partner w organizacji?
 • W jaki sposób zarządzać efektywnie energią i czasem w obliczu codziennych wyzwań?
ico2
II. PROFESSIONAL CERTIFIED HR BUSINESS PARTNER – PC HRBP

Professional Certified HRBP* to zaawansowany program rozwoju kompetencji HR Business Partnera na poziomie zarządzania efektywnością organizacji i optymalizacji procesów personalnych. Wysoka specjalizacja w zarządzaniu kapitałem ludzkim i procesach HR. Program przygotowuje do uzyskania II poziomu certyfikacji w Polskim Stowarzyszeniu HR Business Partner.

Czas trwania programu PC HRBP: 10 dni = 5 zjazdów x 2 dni 

* Uczestnik może przystąpić do programu PC HRBP nie odbywając pierwszego poziomu, jeśli posiada odpowiednie kompetencje i doświadczenie zawodowe.

SESJA 1: Wysokoefektywna organizacja. Model HPI – Human Performance Improvement

Podczas sesji pierwszej uczestnicy nauczą się w jaki sposób oceniać działania HR w odniesieniu do efektywności oraz poznają sposoby działania wysokoefektywnych organizacji w obszarze HR. Zajmiemy się identyfikacją problemów organizacji oraz zdefiniowaniem kluczowych wskaźników efektywności (KPI) i mierników strategicznych pionu personalnego.

Kluczowe pytania:

 • Dlaczego budowanie efektywnej organizacji stanowi podstawę skutecznego biznesu?
 • Co powinniśmy zmienić w naszej firmie, by stać się wysokoefektywną organizacją w zakresie realizacji kluczowych procesów HR?
 • Jak formułować KPI i porównywać wyniki z innymi organizacjami?

SESJA 2: Performance Management i procesy oceny w organizacji.

Sesja druga jest poświęcona procesom oceny w organizacjach. Zakładamy, że prawidłowo i rzetelnie przygotowane procesy i ludzie mogą stanowić podstawę efektywności i realizacji strategicznych celów biznesowych. Skupimy się na zagadnieniach związanych z efektywnei przeprowadzonym procesem oceny. Poruszymy temat błędów oceny i psychologicznych aspektów oceniania ponieważ są to niezwykle ważne czynniki oceny, niezależnie jaki system wybierzemy dla organizacji.

Kluczowe pytania:

 • W jaki sposób dokonywać efektywnej oceny pracy i procesów w organizacji?
 • Jaki system oceny pasuje do kultury naszej organizacji?
 • Jak wdrożyć kulturę feedbacku do organizacji?

SESJA 3: Program rozwoju liderów w zarządzaniu zespołem i sytuacjach konfliktowych.

Pozycja HR Business Partnera wiąże się̨ z posiadaniem odpowiednich umiejętności do wsparcia menedżerów i kierowników liniowych w procesie zarządzania ludźmi i budowaniu efektywnych zespołów. W takich procesach niezbędne jest posiadanie odpowiednich narzędzi kierowniczych. Sesja trzecia umożliwia zdobycie kluczowych kompetencji menedżerskich, które pozwolą lepiej zrozumieć problemy kadry menedżerskiej i udzielić konkretnego wsparcia w trudnych sytuacjach relacji przełożony- podwładny.

Kluczowe pytania:

 • Jak zaprojektować i dobrać narzędzia wsparcia do trudnych sytuacji menedżerskich?

SESJA 4: Metody wspierające pracę zespołów. Warsztat narzędziowy dla HRBP.

Podczas sesji czwartej uczestnicy poznają kreatywne metody i narzędzia pracy zespołowej, dzięki którym będą mogli wspierać pracę menedżerów oraz pionu HR. W czasie szkolenia przedstawimy praktyczne zastosowanie metodyki Design Thinking w odniesieniu do działań HR. Wskażemy również, jakie mechanizmy mogą przeszkodzić w efektywnej pracy zespołów.

Kluczowe pytania:

 • W jaki sposób zaangażować pracowników (zespół) do aktywnej i kreatywnej pracy nad zadaniami i projektami?
 • Jak zapobiegać mechanizmom pracy zespołowej, które przeszkadzają w efektywnej realizacji założonych celów?
 • Jak wykorzystać metody pracy projektowej w działaniach z obszaru HR?

SESJA 5: Efektywność programów rozwojowych w organizacji. Dobór i ewaluacja metod rozwoju.

Sesja piąta odpowiada przede wszystkim na pytanie: czego potrzebuje pracownik, by lepiej i efektywniej funkcjonować́ w organizacji. Zastanowimy się jak zidentyfikować potrzeby rozwojowe, wdrażać oraz dokonywać ewaluacji. Przedstawimy praktyczne narzędzia pomocne w procesach związanych z rozwojem i oceną ich efektywności.

Kluczowe pytania:

 • Czym jest organizacja ucząca się? Jak zabezpieczyć wiedzę w organizacji?
 • Jakimi dysponujemy metodami rozwoju w alternatywie do szkoleń i jak je dobierać do stopnia rozwoju i potrzeb pracownika?
 • Kto powinien być zaangażowany w planowanie i ocenę działań rozwojowych?
 • Jak projektować i oceniać projekty i działania rozwojowe żeby przynosiły wymierną wartość dla organizacji?
 • W jaki sposób dokonywać ewaluacji projektów rozwojowych w odniesieniu do celów biznesowych organizacji?

SESJA 6: Zarządzanie talentami i planowanie sukcesji. Metody budowania ścieżek karier.

W sesji szóstej omówimy strategię zarządzania talentami w firmie, przekażemy wiedzę jak wzmacniać potencjał specjalistów (sukcesorów) oraz projektować ścieżki karier pracowniczych. Zajmiemy się potrzebami talentów i zastanowimy się jak ich rozwijać i budować skuteczne programy dla pracowników wysokoefektywnych tzw. High Potentials.

Kluczowe pytania:

 • Co oznacza „talent” dla naszej organizacji?
 • Jacy pracownicy zasługują na to miano?
 • Kogo chcemy wyróżnić na tle pozostałych?
 • Jak właściwie motywować talenty?
 • Jak zaprojektować program zarządzania talentami?
 • Jak zbudować ścieżki karier dla naszych pracowników?

SESJA 7: Pracownicy jak podmiot efektywności organizacji: systemowe budowanie zaangażowania.

Podczas sesji siódmej uczestnicy poznają wachlarz systemów motywacyjnych – od mechanizmów motywacyjnych po kulturę opartą na zaangażowaniu. Nauczymy w jaki sposób nowoczesna organizacja powinna motywować pracowników. Wskażemy praktyczne modele, narzędzia i praktyczne rozwiązania wpływające na zaangażowanie pracowników.

Kluczowe pytania:

 • Jakie czynniki wpływają na motywację pracowników?
 • Co działa a co nie działa w tworzeniu systemów motywacyjnych?
 • W jaki sposób powinniśmy budować kulturę organizacyjną opartą na zaangażowaniu?
 • Co jeszcze możemy zrobić dla pracowników, żeby zatrzymać ich w firmie?

SESJA 8: Organizacja w procesie zmian. Zarządzanie komunikacją w kryzysie.

Wsparcie menedżerów w podejmowaniu trudnych i skomplikowanych decyzji personalnych w procesie zmian.

SESJA 9: Zarządzanie projektami HR w organizacji.

Podczas sesji dziewiątej uczestnicy nauczą się podstawowych zagadnień związanych z zarządzaniem projektami. W czasie szkolenia na przykładzie projektu HR, przedstawimy kluczowe zagadnienia, narzędzia oraz zasady związane z zarządzaniem projektami. Ważnym punktem szkolenie będzie uświadomienie sobie roli i autorytetu HRBP w realizacji projektu.

Kluczowe pytania:

 • Czym jest i z czym się wiąże zarządzanie projektami HR w organizacji?
 • Jak jest rola HRBP we wdrażaniu projektów HR?
 • Jakie powinno się stosować narzędzia podczas wdrażania, prowadzenie i monitorowania projektu?
 • Jak wykorzystać zarządzanie projektami w pracy HR Business Partnera?

SESJA 10: Prezentacja projektów HRBP i obrona prac.

Podczas finalnego spotkania sesji 10, uczestnicy Szkoły HR Business Partner zaprezentują przygotowane wcześniej projekty HR, które planują wdrożyć w swoich firmach. Po prezentacjach nastąpi sesja feedback wraz z oceną prezentacji.

ico3
III. MASTER CERTIFIED HR BUSINESS PARTNER – MC HRBP

Program Master Certified HRBP to najwyższa specjalizacja rozwoju kompetencji HR Business Partnera – III poziom certyfikacji w Polskim Stowarzyszeniu HR Business Partner. Umiejętność samodzielnego przygotowania projektów HR, raportów i narzędzi do pracy HRBP. Program przygotowuje do inicjowania i prowadzenia działań biznesowych jako Partner Zarządu.

Etapy:
1. Rozmowa kwalifikująca do Programu Master Certified HRBP* (online)
2. Wprowadzenie do metodologii projektu DC i przekazanie materiałów do przygotowania.
3. Warsztat „Skuteczna komunikacja z Zarządem – profesjonalne prezentacje i spotkania biznesowe” (1 dzień)
4. Sesja Development Center dla HR Business Partnerów. Sprawdzenie kompetencji HRBP w praktycznych zadaniach i symulacjach (1 dzień)

5. Spotkanie 1:1. Przekazanie indywidualnego raportu. Feedback + wskazówki do rozwoju.

Czas trwania programu: 3 dni

* Warunkiem przystąpienia do Programu Master jest zaliczenie dwóch wcześniejszych poziomów.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami

renata-wowra-circle

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami

renata-wowra-circle