PROGRAM

Sesja 1: Model HR Business Partner w firmie.
Organizacja pracy HRBP i optymalizacja procesów personalnych.

*** HR Business Partner jako strateg i ekspert procesów personalnych

Sesja pierwsza poświęcona będzie zagadnieniom stanowiącym podstawy zrozumienia roli HR Business Partnera w organizacji. Zadaniem działu HR lub niezależnych specjalistów HRBP jest zapewnienie wsparcia firmie w zakresie realizacji celów i strategii biznesowych, budowania przewagi konkurencyjnej oraz kreowania skutecznej polityki personalnej. Podczas tej sesji omówimy kluczowe procesy HR oraz wyzwania, za które odpowiada HR Business Partner.

Kontent: mapowanie procesów HRBP, strategia personalna, tworzenie wartości przez dział HR, kaskadowanie celów HR, partnerstwo biznesowe, Evidence Based HRM, profil kompetencji HR Business Partnera

Sesja 2: Performance Management – zarządzanie efektywnością organizacji.
Model kompetencyjny w procesach personalnych.

*** HR Partner jako skuteczny doradca biznesowy i strażnik efektywności

Sesja druga jest skoncentrowana na budowaniu zorientowanej na wyniki kultury organizacyjnej oraz zagadnieniach związanych z badaniem efektywności pracy. Zajmiemy się identyfikacją problemów organizacji, określaniem kluczowych wskaźników efektywności oraz wykorzystaniem modelu kompetencji w procesach personalnych i zarządzaniu polityką HR.

Kontent: analiza biznesowa efektywności, Performance Management vs. SOOP, wskaźniki efektywności HR (KPI), model Human Performance Improvement (HPI), model kompetencji, audyt kompetencyjny, HR Benchmarking

Sesja 3: Polityka planowania rozwoju pracowników.
Zarządzanie talentami i plany sukcesji. 

*** HR Business Partner jako menedżer rozwoju i łowca talentów

Sesja trzecia odpowiada na pytanie: czego potrzebuje pracownik, by lepiej i efektywniej funkcjonować w organizacji. Zastanowimy się jak identyfikować potrzeby rozwojowe i dobierać właściwe metody (szkolenie/ coaching/ mentoring, on the job, itp.) dla pracowników. Omówimy strategię zarządzania talentami w firmie, przekażemy wiedzę jak wzmacniać potencjał specjalistów (sukcesorów) oraz projektować ścieżki karier pracowniczych dla tzw. High Potentials.

Kontent: Human Capital (HCM) vs. Human Resources Management (HRM), metody i narzędzia rozwojowe, zarządzanie talentami, rozmowa rozwojowa, High Potentials, Development Center

Sesja 4: Przywództwo w procesie zmian.
Trening kompetencji menedżerskich. Programy rozwoju liderów.

*** HR Business Partner – animator zmian w organizacji, wsparcie dla kadry kierowniczej

Pozycja HR Business Partnera wiąże się̨ z posiadaniem odpowiednich umiejętności do wsparcia menedżerów i kierowników liniowych w procesie zarządzania ludźmi i budowaniu efektywnych zespołów. Sesja czwarta umożliwia zdobycie kluczowych kompetencji menedżerskich, które pozwolą radzić sobie w trudnych sytuacjach i inicjować pozytywne zmiany w firmie.

Kontent: trudne sytuacje kierownicze, komunikacja w kryzysie, model przywództwa sytuacyjnego, zarządzanie przez cele (MBO), monitorowanie zadań

Sesja 5: Polityka budowania zaangażowania i Employer Branding.
Programy motywacyjne i adaptacyjne w firmie.

*** HR Business Partner jako zaufany partner i rzecznik pracowników

Podczas sesji piątej skupimy się na zagadnieniach związanych z oceną potencjału pracowników i polityką motywowania. Nauczymy jak budować pozytywny wizerunek wewnętrzny i zewnętrzny firmy czyli jak adaptować, rozwijać, angażować i zatrzymać pracowników. Sesja piąta koncentruje się na budowaniu relacji opartych na zaufaniu.

Kontent: motywacja 3.0, employer branding, programy stażowe i onboardingowe, pokolenie XYZ, diagnoza i modele zaangażowania, satysfakcja z pracy

Sesja 6: Zarządzanie projektami HR.
Efektywność osobista i organizacja pracy HR Business Partnera.

*** HR Business Partner jako menedżer projektów HR

Stosowanie zasad i technik zarządzania projektami jest jednym z kluczowych czynników sukcesu działań HR Business Partnera. Sesja 6 to interaktywny warsztat ćwiczeniowy wykorzystujący metodykę projektową w obszarze HR.
To przegląd najnowszych metod pomocnych w pracy grupowej, wykorzystywanych m.in. podczas spotkań, zebrań lub prezentacji. Naszych HR Business Partnerów nauczymy również efektywności osobistej w świecie wielozadaniowości HR
i pracy pod presją czasu.

Kontent: metodologia i standardy zarządzania projektami HR, design thinking,  facylitacja, moderacja, multitasking, złodzieje efektywności, automotywacja, nawyki, pułapka perfekcyjności

Proces certyfikacji HR Business Partnera.

Podczas finalnego spotkania sesji 6, uczestnicy Szkoły HR Business Partner zaprezentują przygotowane wcześniej projekty HR, które planują wdrożyć w swoich firmach. Po prezentacjach nastąpi sesja feedback wraz z oceną prezentacji. Certyfikacji dokonują HR Business Partnerzy – praktycy, działający w oparciu o standardy Polskiego Stowarzyszenia HR Business Partner.