fbpx

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

1.Procesy HR w cyklu życia pracownika nowoczesnej firmy. Candidate i employee experience

Pierwsze szkolenie jest wprowadzeniem w zagadnienia stanowiące podstawy zrozumienia roli HR w organizacji. Omówimy cykl życia pracownika, który odzwierciedla kulturę̨ organizacyjną firmy w momencie podejmowania decyzji o zatrudnieniu przez kandydata, w trakcie procesu zatrudnienia, jak i podczas rozstania pracownika z firmą. Scharakteryzujemy najnowsze światowe trendy i wyzwania w każdym procesie personalnym.

OTRZYMASZ:

Skrypt szkoleniowy z najważniejszymi zagadnieniami poruszanymi podczas szkolenia.

METODY PRACY:

Szkolenie jest prowadzone metodą warsztatową wspomaganą wykładem. Metody
interaktywne w postaci pracy z przykładami, ćwiczenia praktyczne oraz panel dyskusyjnysesja
pytań i odpowiedzi pozwolą nabytą wiedzę przełożyć bezpośrednio po szkoleniu na
praktykę zawodową.

DLA KOGO?

Szkolenie jest adresowane do pracowników działów personalnych, którzy stoją przed
wyzwaniem związanym z zarządzaniem talentami, budowaniem ścieżek karier.
Zapraszamy również osoby, które chcą uporządkować lub zdobyć wiedzę na temat
zarządzania talentami.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Model Zarządzania Talentami – podejście praktyczne

 • Strategia organizacji vs. strategia zarządzania talentami
 • Elitarność i egalitaryzm talentu – jak definiować talent w firmie?
 • Cykl zarządzania talentami w organizacji wysokoefektywnej
 • Kultura organizacji i styl zarządzania kadry kierowniczej w rozwoju talentów
 • Motywowanie pracowników do rozwoju zawodowego
 • Organizacja ucząca się i system wartości w organizacji

2. Projektowanie Programu Zarządzania Talentami – case study

 • Czynniki warunkujące efektywność programów zarządzania
 • Zasady tworzenia programów talentowych
 • Programy rozwoju kadry kierowniczej
 • Development Center – narzędzia do diagnozy potencjału pracowników

3. Strategia pozyskania talentów – jak wyłowić perłę?

 • Przyciąganie pracowników do organizacji
 • Źródła informacji o utalentowanych pracownikach
 • Identyfikacja i wyłanianie talentów w firmie
 • Rekrutacja i kwalifikacja uczestników do programów talentowych
 • Sukcesorzy – zabezpieczenie wiedzy w organizacji

4. Identyfikacja talentów – czy to już talent?

 • Rozwój nadkompetencji
 • Metody wyłaniania kadry o wysokim potencjale rozwojowym tzw. High Potencials
 • Macierz talentów w ocenie kompetencji
 • Kwalifikacja do programów menedżerskich – case study

5. Rozwój i zatrzymanie talentów – jak zatrzymać sukcesorów?

 • Uwarunkowania kariery zawodowej. Kotwice kariery
 • Potrzeby i oczekiwania pokolenia XYZ
 • Techniki planowania ścieżek karier: model tradycyjny, metoda zakresu kompetencji
 • Plan rozwojowy – rola kadry kierowniczej
 • Rotacja stanowisk pracy w programie rozwoju talentów

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami

Szkoła HRBP - logo OK biale-01

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami

Szkoła HRBP - logo OK biale-01