fbpx

PROGRAM INTENSYWNY

Zapraszamy Państwa na INTENSYWNY CERTYFIKOWANY PROGRAM ROZWOJU HR BUSINESS PARTNERA© obejmujący 3 niezależne programy nauki zakończonej uzyskaniem dyplomu Szkoły HR Business Partner na każdym poziomie. Program dodatkowo przygotowuje do uzyskania certyfikacji w Polskim Stowarzyszeniu HR Business Partner współpracującym z The European Association for People Management (EAPM), organizacją tworzącą system certyfikatów w obszarze HR w całej Europie.

ico1
I. SMART CERTIFIED HR BUSINESS PARTNER – HRBP

Celem programu jest przygotowanie uczestników do objęcia roli i zadań HR Business Partnera w organizacji. Uczestnicy zapoznają się z modelem HRBP, kompetencjami HR Business Partnera oraz kluczowymi procesami personalnymi, mającymi wpływ na efektywność działań firmy. Program przygotowuje do uzyskania I poziomu certyfikacji w Polskim Stowarzyszeniu HR Business Partner.

Czas trwania programu SC HRBP: 4 dni = 2 zjazdy x 2 dni lub 1 zjazd- 4 dni w ciągu

MODUŁ 1: Model HR Business Partner w organizacji 4.0. Trendy i wyzwania w pracy nowoczesnego HR.

Sesja pierwsza poświęcona będzie zagadnieniom stanowiącym podstawy zrozumienia roli HR Business Partnera w organizacji. Omówimy najnowsze badania i tendencje rozwoju branży HR w Polsce i na świecie. Wdrożymy model HRBP do firmy wraz z zakresem zadań, jakimi powinien się zająć HR Business Partner w organizacji i niezbędnych kompetencji, jakie powinien posiadać.

 • Jakie kompetencje powinien posiadać HR Business Partner
 • Co jest zadaniem strategicznego i operacyjnego HR?
 • Jaką wiedzę biznesową o organizacji powinien posiadać HR Business Partner?
 • Jak wdrożyć model HRBP i przygotować organizację na nowe zadania HR Business Partnera?

MODUŁ 2: HR jako strategiczny partner biznesowy. Budowanie autorytetu i pozycji HR Business Partnera we współpracy z kadrą kierowniczą.

Zadaniem HR jest zapewnienie wsparcia firmie w zakresie realizacji celów biznesowych oraz kreowanie skutecznej polityki personalnej. Sesja druga to esencja wiedzy z zakresu zarządzania strategicznego oraz czynników mających wpływ na efektywność działania firmy.
Wypracowanie odpowiednich relacji we współpracy z kadrą kierowniczą to podstawowe działanie HR Business Partnera. Zasadnicze znaczenie ma otwarta i szczera komunikacja, która stanowi źródło przewagi konkurencyjnej oraz pozwala wpływać na zaangażowanie pracowników i efektywnie rozwijać ich potencjał.

Kluczowe pytania:

 • Jak zbudować silną strategię HR w oparciu o cele biznesowe?
 • Jak wspierać organizację w budowaniu trwałej przewagi konkurencyjnej?
 • Jak zbudować silną pozycję partnera biznesowego we współpracy z kadrą kierowniczą?
 • Jak dać wsparcie menedżerom w budowaniu autentycznego przywództwa opartego na wartościach firmy i kulturze organizacyjnej?

MODUŁ 3: Rekrutacja i selekcja oparta na kompetencjach. Efektywny onboarding we wdrożeniu nowego pracownika.

Podczas szkolenia uczestnicy nauczą się w jaki sposób praktycznie wykorzystywać model kompetencyjny organizacji. Sprawdzimy czy wszyscy poprawnie definiują kompetencje w procesach personalnych organizacji i potrafią je przełożyć na oczekiwane wskaźniki efektywności.

Kluczowe pytania:

 • Dlaczego kompetencje mogą stanowić podstawę budowania procesów personalnych?
 • W jaki sposób wykorzystać profile kompetencyjne i zdefiniować wskaźniki efektywności stanowiskowej?
 • Jak konstruować narzędzia służące pomiarowi poziomu kompetencji?

MODUŁ 4: DNA organizacji. Kultura wartości i employee experience. Budowanie wizerunku wiarygodnego pracodawcy.

Sesja piąta poświęcona jest w całości zagadnieniom związanym z budowaniem wizerunku wiarygodnego pracodawcy. Zajmiemy się takimi zagadnieniami jak employer branding, candidate experience.
Podczas szkolenia nauczymy w jaki sposób dbać o relacje z potencjalnymi i obecnymi pracownikami zgodnie z nurtem human2human.

Kluczowe pytania:

 • Dlaczego tak ważne jest budowanie wizerunku wiarygodnego pracodawcy na rynku pracownika?
 • W jaki sposób zaplanować procesy wspierające budowanie relacji z pracownikiem?
 • Kto powinien być zaangażowany w employee experience i czy to tylko „problem” HR-u?
ico2
II. PROFESSIONAL CERTIFIED HR BUSINESS PARTNER – PC HRBP

Professional Certified HRBP* to zaawansowany program rozwoju kompetencji HR Business Partnera na poziomie zarządzania efektywnością organizacji i optymalizacji procesów personalnych. Wysoka specjalizacja w zarządzaniu kapitałem ludzkim i procesach HR. Program przygotowuje do uzyskania II poziomu certyfikacji w Polskim Stowarzyszeniu HR Business Partner.

Czas trwania programu PC HRBP: 6 dni = 3 zjazdy x 2 dni lub 2 zjazdy x 3 dni

* Możesz przystąpić do programu PC HRBP nie odbywając szkolenia na I poziomie Smart HRBP, jeśli posiadasz odpowiednie kompetencje HR i doświadczenie zawodowe. Tę decyzję podejmujesz jednak sam. My rekomendujemy udział w 3-poziomowej ścieżce rozwoju HR Business Partnera ze względu na wartościowy program i niepowtarzalny charakter każdej sesji.

MODUŁ 1: Wysokoefektywna organizacja. Wartość biznesowa pracy HR. Model HPI

Podczas sesji pierwszej uczestnicy nauczą się w jaki sposób oceniać działania HR w odniesieniu do efektywności oraz poznają sposoby działania wysokoefektywnych organizacji w obszarze HR. Zajmiemy się identyfikacją problemów organizacji, zdefiniowaniem kluczowych wskaźników efektywności (KPI) i kaskadowaniem celów.

Kluczowe pytania:

 • Dlaczego budowanie efektywnej organizacji stanowi podstawę skutecznego biznesu?
 • Co powinniśmy zmienić w naszej firmie, by stać się wysokoefektywną organizacją w zakresie realizacji kluczowych procesów HR?
 • Jak formułować KPI i porównywać wyniki z innymi organizacjami?

MODUŁ 2: Organizacja w procesie zmian. Performance management, procesy oceny i kultura constant feedback.

Moduł drugi koncentruje się na wsparciu menedżerów w procesie zmian i wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań do organizacji. Szkolenie jest poświęcone efektywnie przeprowadzonym procesom oceny jako alternatywie dla tradycyjnych systemów ocen. Zakładamy, że prawidłowo i rzetelnie przygotowany proces może stanowić podstawę efektywności strategicznych celów biznesowych. Poruszymy temat błędów oceny i psychologicznych aspektów oceniania, niezwykle ważnych czynników w procesie zarządzania ludźmi, niezależnie jaki system wybierzemy dla organizacji.

Kluczowe pytania:

 • Jak możemy wykorzystać Performance Management w naszej organizacji?
 • W jaki sposób dokonywać efektywnej oceny pracy i procesów w organizacji?
 • Jak wprowadzić constant feedback do organizacji?
 • Jak przygotować organizację na zmiany?
 • Jak wesprzeć menedżerów/ przełożyć cele strategiczne organizacji na zadania i cele zespołów/ działów firmy?

MODUŁ 3: Efektywność programów rozwojowych w organizacji. Dobór i ewaluacja metod rozwoju.

Moduł trzeci odpowiada przede wszystkim na pytanie: czego potrzebuje pracownik, by lepiej i efektywniej funkcjonować́ w organizacji. Zastanowimy się jak zidentyfikować potrzeby rozwojowe, wdrażać oraz dokonywać ewaluacji. Przedstawimy praktyczne narzędzia pomocne w procesach związanych z rozwojem i oceną ich efektywności.

Kluczowe pytania:

 • Czym jest organizacja ucząca się? Jak zabezpieczyć wiedzę w organizacji?
 • Jakimi dysponujemy metodami rozwoju w alternatywie do szkoleń i jak je dobierać do stopnia rozwoju i potrzeb pracownika?
 • Kto powinien być zaangażowany w planowanie i ocenę działań rozwojowych?
 • Jak projektować i oceniać projekty i działania rozwojowe żeby przynosiły wymierną wartość dla organizacji?
 • W jaki sposób dokonywać ewaluacji projektów rozwojowych w odniesieniu do celów biznesowych organizacji?

MODUŁ 4: Jak zatrzymać najlepszych? Zarządzanie talentami i metody budowania ścieżek karier.

Podczas szkolenia omówimy strategię zarządzania talentami w firmie, przekażemy wiedzę jak wzmacniać potencjał specjalistów (sukcesorów) oraz projektować ścieżki karier pracowniczych. Zajmiemy się potrzebami talentów i zastanowimy się jak ich rozwijać i budować skuteczne programy dla pracowników wysokoefektywnych tzw. High Potentials.

Kluczowe pytania:

 • Co oznacza „talent” dla naszej organizacji?
 • Jacy pracownicy zasługują na to miano?
 • Kogo chcemy wyróżnić na tle pozostałych?
 • Jak właściwie motywować talenty?
 • Jak zaprojektować program zarządzania talentami?
 • Jak zbudować ścieżki karier dla naszych pracowników?

MODUŁ 5: Jak motywować pracowników? Budowanie zaangażowania i odpowiedzialności.

Podczas szkolenia uczestnicy poznają wachlarz działań motywacyjnych – od mechanizmów motywacyjnych po kulturę opartą na zaangażowaniu. Nauczymy w jaki sposób nowoczesna organizacja powinna motywować pracowników. Wskażemy praktyczne modele, narzędzia i praktyczne rozwiązania wpływające na zaangażowanie pracowników.

Kluczowe pytania:

 • Jakie czynniki wpływają na motywację pracowników?
 • Co działa a co nie działa w tworzeniu systemów motywacyjnych?
 • W jaki sposób powinniśmy budować kulturę organizacyjną opartą na zaangażowaniu?
 • Co jeszcze możemy zrobić dla pracowników, żeby zatrzymać ich w firmie?

MODUŁ 6: Zarządzanie projektami HR. Facylitowanie spotkań i warsztatów.

Podczas szkolenia uczestnicy nauczą się podstawowych zagadnień związanych z zarządzaniem projektami. W czasie szkolenia na przykładzie projektu HR, przedstawimy kluczowe zagadnienia, narzędzia oraz zasady związane z zarządzaniem projektami. Ważnym punktem szkolenie będzie uświadomienie sobie roli HRBP w realizacji projektu.

Kluczowe pytania:

 • Czym jest i z czym się wiąże zarządzanie projektami HR w organizacji?
 • Jak jest rola HRBP we wdrażaniu projektów HR?
 • Jakie powinno się stosować narzędzia podczas wdrażania, prowadzenie i monitorowania projektu?
 • Jak wykorzystać zarządzanie projektami w pracy HR Business Partnera?

Przygotowanie do procesu certyfikacji oraz obrona projektów HRBP odbywa się w trakcie modułów 4-5-6. Uczestnicy Szkoły HR Business Partner zaprezentują przygotowane wcześniej projekty HR, które planują wdrożyć w swoich firmach. Po prezentacjach nastąpi krótka sesja feedback wraz z oceną prezentacji.

ico3
III. MASTER CERTIFIED HR BUSINESS PARTNER – MC HRBP

Program Master Certified HRBP to najwyższa specjalizacja rozwoju kompetencji HR Business Partnera – III poziom certyfikacji w Polskim Stowarzyszeniu HR Business Partner. Umiejętność samodzielnego przygotowania projektów HR, raportów i narzędzi do pracy HRBP. Program przygotowuje do inicjowania i prowadzenia działań biznesowych jako Partner Zarządu.

Czas trwania programu: 4 dni

* Warunkiem przystąpienia do Programu Master jest zaliczenie poziomu PC HRBP.

SESJA 1: Profesjonalne prezentacje i spotkania biznesowe. Skuteczna komunikacja z Zarządem.

Warsztat podnoszący umiejętności w zakresie wystąpień publicznych.

SESJA 2: Development Center dla HR Business Partnerów.

Sprawdzenie kompetencji HRBP w praktycznych zadaniach i symulacjach.

 

SESJA 3: Rozwój osobisty HR Business Partnera.
Sesja mentoringowa 1:1.

Przekazanie indywidualnego raportu z Development Center.
Feedback + wskazówki do rozwoju.

SESJA 4: Coaching w pracy HR Business Partnera.
Sesja coachingowa demo 1:1.


Podsumowanie programu. Action Plan HR Business Partnera.
Wyznaczenie celów do pracy w roli HRBP.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami

Szkoła HRBP - logo OK biale-01

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami

Szkoła HRBP - logo OK biale-01