fbpx

PROGRAM SMART HRBP

ico1
I. SMART CERTIFIED HR BUSINESS PARTNER – SC HRBP
Rola i zadania HR Business Partnera. Budowanie kultury organizacji i zasad współpracy HR-u i biznesu.

Celem 6-dniowego programu jest przygotowanie uczestników do objęcia roli i zadań HR Business Partnera w organizacji. Uczestnicy zapoznają się z ról i modelem HRBP, kompetencjami HR Business Partnera oraz kluczowymi procesami personalnymi, mającymi wpływ na efektywność działań firmy.
Program dodatkowo przygotowuje do uzyskania I poziomu certyfikacji w Polskim Stowarzyszeniu HR Business Partner.

SESJA 1: Rola HR Business Partnera w nowoczesnej organizacji. Kluczowe kompetencje i wyzwania HR w zmiennych warunkach rynkowych.

Sesja pierwsza poświęcona będzie zagadnieniom stanowiącym podstawy zrozumienia roli HR Business Partnera w organizacji. Omówimy najnowsze badania, trendy i tendencje rozwoju branży HR w Polsce i na świecie. Wdrożymy model HRBP do firmy wraz z zakresem zadań, jakimi powinien się zająć HR Business Partner w organizacji. Zdefiniujemy niezbędne kompetencje jakie powinien posiadać HRBP w dynamicznie zmieniającym się świecie VUCA i Covid-19.

Kluczowe pytania:

 • Jakie kompetencje powinien posiadać HR Business Partner?
 • Kiedy organizacja jest gotowa na powołanie stanowiska HR Business Partnera?
 • Jak wdrożyć model HRBP i przygotować organizację na nowe zadania HR Business Partnera?
 • Jaka jest zasadnicza różnica w pracy HRBP od pracy HR-u?
 • Co jest zadaniem strategicznego i operacyjnego HR?
 • Czym tak naprawdę powinien zajmować się HR Business Partner w organizacji?

SESJA 2: DNA organizacji. Siła różnorodności, wartości firmy i kultura włączenia. Jak kreować wellbeing w miejscu pracy?

Sesja trzecia poświęcona jest w całości zagadnieniom związanym z tworzeniem kultury wartości i budowaniem wizerunku wiarygodnego pracodawcy.
Podczas szkolenia nauczymy w jaki sposób dbać o relacje z potencjalnymi i obecnymi pracownikami zgodnie z nurtem human2human. Pokażemy jak wykorzystać siłę różnorodności zespołów oraz jak sprostać wyzwaniom środowiska wielokulturowego.

Kluczowe pytania:

 • Dlaczego tak ważne jest budowanie wizerunku wiarygodnego pracodawcy na rynku pracownika?
 • W jaki sposób zaplanować procesy wspierające budowanie relacji z pracownikiem?
 • Jak tworzyć kulturę organizacji opartą na wartościach?
 • Jak wyłonić najważniejsze wartości organizacyjne i zbudować DNA firmy?

SESJA 3: HR jako partner biznesu. Budowanie autorytetu i pozycji HR Business Partnera we współpracy z kadrą kierowniczą. 

Wypracowanie odpowiednich standardów współpracy z kadrą kierowniczą to podstawowe działanie HR Business Partnera. Zasadnicze znaczenie ma jednak wypracowanie odpowiedniej pozycji i autorytetu w relacjach z biznesem. Dobre, autentyczne relacje w firmach stają się obecnie źródłem przewagi konkurencyjnej. Nie ma wątpliwości, że HR Business Partner, żeby skutecznie wspierać wewnętrznych klientów, powinien być ekspertem swojej organizacji. Sesja druga skupiona jest na organizacji pracy HR Business Partnera i wyznaczeniu priorytetów w pracy HR.

Kluczowe pytania:

 • Jak zbudować silną pozycję partnera biznesowego we współpracy z kadrą kierowniczą?
 • Jak zrozumieć problemy menedżerów i realnie wnosić wartość biznesową do organizacji?
 • Jak dać wsparcie menedżerom w budowaniu autentycznego przywództwa opartego na wartościach firmy i kulturze organizacyjnej?
 • Jak rozwijać samodzielność liderów w zarządzaniu?
 • Co to znaczy być asertywnym w biznesie?
 • Jaką wiedzę biznesową o organizacji powinien posiadać HR Business Partner?

SESJA 4: Efektywna komunikacja wewnętrzna w organizacji. Budowanie relacji i zarządzanie komunikacją w zespołach stacjonarnych i rozproszonych. 

Zasadnicze znaczenie w pracy HR ma znajomość wszystkich procesów personalnych i roli jaką w nich odgrywa HR Business Partner. Komunikacja wewnętrzna odgrywa w nich kluczową rolę. Podczas sesji czwartej  przedstawimy zasady pracy w budowaniu świadomych relacji biznesowych.

Kluczowe pytania:

 • Jak powinien być prawidłowo zbudowany proces komunikacji wewnętrznej w organizacji?
 • Kogo zaangażować i jakie narzędzia wykorzystać, aby jak najlepiej wdrożyć kulturę otwartej komunikacji?
 • Jak budować efektywne relacje biznesowe?
 • Jak przekazywać informacje trudne w kryzysowych sytuacjach?
 • Jak konstruować narzędzia służące pomiarowi przekazywanych informacji?

SESJA 5: Projektowanie procesu zatrudnienia. Proces rekrutacji i selekcji w budowaniu wizerunku wiarygodnego pracodawcy

Sesja piąta poświęcona jest w całości zagadnieniom związanym z tworzeniem kultury wartości i budowaniem wizerunku wiarygodnego pracodawcy.
Podczas szkolenia nauczymy w jaki sposób dbać o relacje z potencjalnymi i obecnymi pracownikami zgodnie z nurtem human2human. Pokażemy jak wykorzystać siłę różnorodności zespołów oraz jak sprostać wyzwaniom środowiska wielokulturowego.

Kluczowe pytania:

 • Dlaczego tak ważne jest budowanie wizerunku wiarygodnego pracodawcy na rynku pracownika?
 • W jaki sposób zaplanować procesy wspierające budowanie relacji z pracownikiem?
 • Jak tworzyć kulturę organizacji opartą na wartościach?
 • Jak wyłonić najważniejsze wartości organizacyjne i zbudować DNA firmy?

SESJA 6: Onboarding w praktyce. Projektowanie programu i narzędzi wspierających proces adaptacji pracownika.

Zasadnicze znaczenie w pracy HR ma znajomość wszystkich procesów personalnych i roli jaką w nich odgrywa HR Business Partner.

Kluczowe pytania:

 • Jak zaprojektować skuteczny program onboardingowy?
 • Jakie narzędzia onbordingowe wdrożyć?
 • Jak powitać nowego pracownika?
 • Jak przygotować szefa na przyjęcie nowej osoby do zespołu?
 • Jakich błędów nie popełnić i jak badać efektywność procesów adaptacji?

CERTYFIKOWANY PROGRAM ROZWOJU HR BUSINESS PARTNERA© obejmuje 3 niezależne programy nauki zakończonej uzyskaniem dyplomu Szkoły HR Business Partner na każdym poziomie. Program dodatkowo przygotowuje do uzyskania certyfikacji w Polskim Stowarzyszeniu HR Business Partner współpracującym z The European Association for People Management (EAPM), organizacją tworzącą system certyfikatów w obszarze HR w całej Europie. Po zakończeniu programu Smart HR Business Partner możesz przystąpić do testu online i otrzymać certyfikat Polskiego Stowarzyszenia HR Business Partner (poziom I).

Prowadzimy również szkolenia dla firm i działów personalnych z obszaru HR i zarządzania.
Interesuje Cię program rozwoju HRBP dla firmy? Skontaktuj się z nami, przygotujemy dedykowaną ofertę Akademii HR Business Partnera dla Twojej firmy.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami

Szkoła HRBP - logo OK biale-01

Masz pytania? Skontaktuj się z nami: 502 054 243 email: kontakt@hrmasters.pl