fbpx

PROGRAM STANDARD HRBP

CERTYFIKOWANY PROGRAM ROZWOJU HR BUSINESS PARTNERA© obejmujący 3 niezależne programy nauki zakończonej uzyskaniem dyplomu Szkoły HR Business Partner na każdym poziomie. Program dodatkowo przygotowuje do uzyskania certyfikacji w Polskim Stowarzyszeniu HR Business Partner współpracującym z The European Association for People Management (EAPM), organizacją tworzącą system certyfikatów w obszarze HR w całej Europie.

ico1
SMART CERTIFIED HR BUSINESS PARTNER – HRBP

Celem programu jest przygotowanie uczestników do objęcia roli i zadań HR Business Partnera w organizacji. Uczestnicy zapoznają się z modelem HRBP, kompetencjami HR Business Partnera oraz kluczowymi procesami personalnymi, mającymi wpływ na efektywność działań firmy. Program przygotowuje do uzyskania I poziomu certyfikacji w Polskim Stowarzyszeniu HR Business Partner.

Czas trwania programu SC HRBP: 6 dni = 3 zjazdy x 2 dni 

SESJA 1: Model HR Business Partner w organizacji 4.0. Trendy i wyzwania w pracy nowoczesnego HR.

Sesja pierwsza poświęcona będzie zagadnieniom stanowiącym podstawy zrozumienia roli HR Business Partnera w organizacji. Omówimy najnowsze badania, trendy i tendencje rozwoju branży HR w Polsce i na świecie. Wdrożymy model HRBP do firmy wraz z zakresem zadań, jakimi powinien się zająć HR Business Partner w organizacji. Zdefiniujemy niezbędne kompetencje jakie powinien posiadać HRBP.

Kluczowe pytania:

 • Jakie kompetencje powinien posiadać HR Business Partner?
 • Jaka jest zasadnicza różnica w pracy HRBP od pracy HR-u?
 • Co jest zadaniem strategicznego i operacyjnego HR?
 • Czym tak naprawdę powinien zajmować się HR Business Partner w organizacji?
 • Kto jest klientem zewnętrznym i wewnętrznym HR Business Partnera?
 • Jak wdrożyć model HRBP i przygotować organizację na nowe zadania HR Business Partnera?

SESJA 2: HR jako strategiczny partner biznesowy. Budowanie autorytetu i pozycji HRBP we współpracy z kadrą kierowniczą. 

Wypracowanie odpowiednich standardów relacji we współpracy z kadrą kierowniczą to podstawowe działanie HR Business Partnera. Zasadnicze znaczenie ma otwarta i szczera komunikacja, która pozwala budować skuteczne zespoły, wpływać na zaangażowanie pracowników i efektywnie rozwijać ich potencjał. Dobre, autentyczne relacje w firmach stają się obecnie źródłem przewagi konkurencyjnej. Nie ma wątpliwości, że HR Business Partner, żeby skutecznie wspierać klientów wewnętrznych i zewnętrznych, powinien być ekspertem swojej organizacji. Sesja druga to esencja wiedzy z zakresu zarządzania strategicznego oraz czynników mających wpływ na efektywność działania firmy.

Kluczowe pytania:

 • Jak zbudować silną pozycję partnera biznesowego we współpracy z kadrą kierowniczą?
 • Jak zrozumieć problemy menedżerów i realnie wnosić wartość biznesową do organizacji?
 • Jak dać wsparcie menedżerom w budowaniu autentycznego przywództwa opartego na wartościach firmy i kulturze organizacyjnej?
 • Jak rozwijać samodzielność liderów w zarządzaniu?
 • Co to znaczy być asertywnym w biznesie?
 • Jaką wiedzę biznesową o organizacji powinien posiadać HR Business Partner?

SESJA 3: Rekrutacja i selekcja oparta na kompetencjach. Efektywny onboarding we wdrożeniu nowego pracownika.

Podczas sesji trzeciej uczestnicy nauczą się w jaki sposób praktycznie wykorzystywać model kompetencyjny organizacji. Sprawdzimy czy wszyscy poprawnie definiują kompetencje w procesach personalnych organizacji i potrafią je przełożyć na oczekiwane wskaźniki efektywności w rekrutacji.

Kluczowe pytania:

 • Dlaczego kompetencje mogą stanowić podstawę budowania procesów personalnych?
 • W jaki sposób wykorzystać profile kompetencyjne i zdefiniować wskaźniki efektywności stanowiskowej?
 • Jak konstruować narzędzia służące pomiarowi poziomu kompetencji podczas rekrutacji?

SESJA 4: DNA organizacji. Kultura, wartości i employee experience. Budowanie wizerunku wiarygodnego pracodawcy.

Sesja czwarta poświęcona jest w całości zagadnieniom związanym z budowaniem wizerunku wiarygodnego pracodawcy. Zajmiemy się takimi zagadnieniami jak employer branding, candidate experience.
Podczas szkolenia nauczymy w jaki sposób dbać o relacje z potencjalnymi i obecnymi pracownikami zgodnie z nurtem human2human.

Kluczowe pytania:

 • Dlaczego tak ważne jest budowanie wizerunku wiarygodnego pracodawcy na rynku pracownika?
 • W jaki sposób zaplanować procesy wspierające budowanie relacji z pracownikiem?
 • Kto powinien być zaangażowany w employee experience i czy to tylko „problem” HR-u?

SESJA 5: Przegląd procesów personalnych w nowoczesnej organizacji. Kluczowe wskaźniki efektywności.

Zasadnicze znaczenie w pracy HR ma znajomość wszystkich procesów personalnych i roli jaką w nich odgrywa HR Business Partner. Pozwala to na świadomie uczestnictwo w zarządzaniu kapitałem przedsiębiorstwa i koncentracji na wskaźnikach biznesowych, jakie powinny być osiągnięte w każdym procesie HR.

Kluczowe pytania:

 • Za jakie zadania w procesach HR jest odpowiedzialny HR Business Partner?
 • Jak realizować efektywną strategię HR w oparciu o cele biznesowe?
 • Jak wspierać organizację w budowaniu trwałej przewagi konkurencyjnej?

SESJA 6: Rozwój HR Business Partnera. Efektywność osobista i organizacja pracy. 

Sesja szósta to praca nad efektywnością osobistą HR Business Partnera – diagnoza dostępnych zasobów i motywatorów w świecie wielozadaniowości i pracy pod presją czasu. Nauczymy jak dyscyplinować siebie, wyznaczać właściwe cele, ustalać priorytety i być asertywnym w ochronie własnego czasu. Uczestnicy podniosą poziom swojej efektywności w oparciu o nawyki, priorytety, cele i wartości co znacznie poprawi skuteczność w działaniu i komfort ich pracy.

Kluczowe pytania:

 • Czym jest efektywność osobista w odniesieniu do zadań zawodowych?
 • Czym tak naprawdę powinien zajmować się HR Business Partner w organizacji?
 • W jaki sposób zarządzać efektywnie energią i czasem w obliczu codziennych wyzwań?
ico2
II. PROFESSIONAL CERTIFIED HR BUSINESS PARTNER – PC HRBP

Professional Certified HRBP* to zaawansowany program rozwoju kompetencji HR Business Partnera na poziomie zarządzania efektywnością organizacji i optymalizacji procesów personalnych. Wysoka specjalizacja w zarządzaniu kapitałem ludzkim i procesach HR. Program przygotowuje do uzyskania II poziomu certyfikacji w Polskim Stowarzyszeniu HR Business Partner.

Czas trwania programu PC HRBP: 10 dni = 5 zjazdów x 2 dni 

* Możesz przystąpić do programu PC HRBP nie odbywając szkolenia na I poziomie Smart HRBP, jeśli posiadasz odpowiednie kompetencje HR i doświadczenie zawodowe. Tę decyzję podejmujesz jednak sam. My rekomendujemy udział w 3-poziomowej ścieżce rozwoju HR Business Partnera ze względu na wartościowy program i niepowtarzalny charakter każdej sesji.

SESJA 1: Wysokoefektywna organizacja. Wartość biznesowa pracy HR. Model HPI

Podczas sesji pierwszej uczestnicy nauczą się w jaki sposób oceniać działania HR w odniesieniu do efektywności oraz poznają sposoby działania wysokoefektywnych organizacji w obszarze HR. Zajmiemy się identyfikacją problemów organizacji, zdefiniowaniem kluczowych wskaźników efektywności (KPI) i kaskadowaniem celów.

Kluczowe pytania:

 • Dlaczego budowanie efektywnej organizacji stanowi podstawę skutecznego biznesu?
 • Co powinniśmy zmienić w naszej firmie, by stać się wysokoefektywną organizacją w zakresie realizacji kluczowych procesów HR?
 • Jak formułować KPI i porównywać wyniki z innymi organizacjami?

SESJA 2: Organizacja w procesie zmian. Program rozwoju liderów zmian.

Sesja druga koncentruje się na wsparciu menedżerów w procesie zmian i wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań do organizacji. W takich procesach niezbędne jest posiadanie odpowiednich narzędzi kierowniczych.

Kluczowe pytania:

 • Jak przygotować organizację na zmiany?
 • Jak wesprzeć menedżerów/ przełożyć cele strategiczne organizacji na zadania i cele zespołów/ działów firmy?

SESJA 3: Performance management, procesy oceny i kultura constant feedback nowoczesnej organizacji.

Sesja trzecia jest poświęcona efektywnie przeprowadzonym procesom oceny jako alternatywie dla tradycyjnych systemów ocen. Zakładamy, że prawidłowo i rzetelnie przygotowany proces może stanowić podstawę efektywności strategicznych celów biznesowych. Poruszymy temat błędów oceny i psychologicznych aspektów oceniania, niezwykle ważnych czynników w procesie zarządzania ludźmi, niezależnie jaki system wybierzemy dla organizacji.

Kluczowe pytania:

 • Jak możemy wykorzystać Performance Management w naszej organizacji?
 • W jaki sposób dokonywać efektywnej oceny pracy i procesów w organizacji?
 • Jak wprowadzić constant feedback do organizacji?

SESJA 4: Efektywność programów rozwojowych w organizacji. Dobór i ewaluacja metod rozwoju.

Sesja czwarta odpowiada przede wszystkim na pytanie: czego potrzebuje pracownik, by lepiej i efektywniej funkcjonować́ w organizacji. Zastanowimy się jak zidentyfikować potrzeby rozwojowe, wdrażać oraz dokonywać ewaluacji. Przedstawimy praktyczne narzędzia pomocne w procesach związanych z rozwojem i oceną ich efektywności.

Kluczowe pytania:

 • Czym jest organizacja ucząca się? Jak zabezpieczyć wiedzę w organizacji?
 • Jakimi dysponujemy metodami rozwoju w alternatywie do szkoleń i jak je dobierać do stopnia rozwoju i potrzeb pracownika?
 • Kto powinien być zaangażowany w planowanie i ocenę działań rozwojowych?
 • Jak projektować i oceniać projekty i działania rozwojowe żeby przynosiły wymierną wartość dla organizacji?
 • W jaki sposób dokonywać ewaluacji projektów rozwojowych w odniesieniu do celów biznesowych organizacji?

SESJA 5: Jak zatrzymać najlepszych? Zarządzanie talentami i metody budowania ścieżek karier.

W sesji piątej omówimy strategię zarządzania talentami w firmie, przekażemy wiedzę jak wzmacniać potencjał specjalistów (sukcesorów) oraz projektować ścieżki karier pracowniczych. Zajmiemy się potrzebami talentów i zastanowimy się jak ich rozwijać i budować skuteczne programy dla pracowników wysokoefektywnych tzw. High Potentials.

Kluczowe pytania:

 • Co oznacza „talent” dla naszej organizacji?
 • Jacy pracownicy zasługują na to miano?
 • Kogo chcemy wyróżnić na tle pozostałych?
 • Jak właściwie motywować talenty?
 • Jak zaprojektować program zarządzania talentami?
 • Jak zbudować ścieżki karier dla naszych pracowników?

SESJA 6: Jak motywować pracowników? Budowanie zaangażowania i odpowiedzialności pracowników.

Podczas sesji szóstej uczestnicy poznają wachlarz działań motywacyjnych – od mechanizmów motywacyjnych po kulturę opartą na zaangażowaniu. Nauczymy w jaki sposób nowoczesna organizacja powinna motywować pracowników. Wskażemy praktyczne modele, narzędzia i praktyczne rozwiązania wpływające na zaangażowanie pracowników.

Kluczowe pytania:

 • Jakie czynniki wpływają na motywację pracowników?
 • Co działa a co nie działa w tworzeniu systemów motywacyjnych?
 • W jaki sposób powinniśmy budować kulturę organizacyjną opartą na zaangażowaniu?
 • Co jeszcze możemy zrobić dla pracowników, żeby zatrzymać ich w firmie?

SESJA 7: Przywództwo sytuacyjne. Rozwiązywanie sytuacji trudnych i konfliktowych.

Zawód HR Business Partnera wiąże się z posiadaniem odpowiednich umiejętności do wsparcia biznesu, czyli menedżerów i kierowników liniowych w procesie zarządzania ludźmi. Podczas sesji ósmej omówimy czynniki, które determinują sytuację kierowniczą i wpływają na wybór stylu kierowania. Wypracujemy narzędzia do rozwoju kluczowych kompetencji menedżerskich.
Sesja siódma umożliwia zdobycie kluczowych kompetencji menedżerskich, które pozwolą lepiej zrozumieć problemy kadry menedżerskiej i udzielić konkretnego wsparcia w trudnych sytuacjach w relacji przełożony- podwładny, w szczególności zarządzanie konfliktem.

Kluczowe pytania:

 • Jak dać wsparcie menedżerom w budowaniu autentycznego przywództwa opartego na wartościach firmy i kulturze organizacyjnej?
 • Jak zaprojektować i dobrać narzędzia wsparcia do trudnych sytuacji menedżerskich?

SESJA 8: Metody wspierające pracę zespołów. Facylitowanie spotkań i warsztatów. 

Podczas sesji ósmej uczestnicy poznają kreatywne metody i narzędzia pracy zespołowej, dzięki którym będą mogli wspierać pracę menedżerów oraz pionu HR. W czasie szkolenia przedstawimy praktyczne zastosowanie metodyki Design Thinking w odniesieniu do działań HR. Wskażemy również, jakie mechanizmy mogą przeszkodzić w efektywnej pracy zespołów.

Kluczowe pytania:

 • W jaki sposób zaangażować pracowników (zespół) do aktywnej i kreatywnej pracy nad zadaniami i projektami?
 • Jak zapobiegać mechanizmom pracy zespołowej, które przeszkadzają w efektywnej realizacji założonych celów?
 • Jak wykorzystać metody pracy projektowej w działaniach z obszaru HR?

SESJA 9: Zarządzanie projektami HR. Innowacyjność i podejście procesowe w organizacji.

Podczas sesji dziewiątej uczestnicy nauczą się podstawowych zagadnień związanych z zarządzaniem projektami. W czasie szkolenia na przykładzie projektu HR, przedstawimy kluczowe zagadnienia, narzędzia oraz zasady związane z zarządzaniem projektami. Ważnym punktem szkolenie będzie uświadomienie sobie roli i autorytetu HRBP w realizacji projektu.

Kluczowe pytania:

 • Czym jest i z czym się wiąże zarządzanie projektami HR w organizacji?
 • Jak jest rola HRBP we wdrażaniu projektów HR?
 • Jakie powinno się stosować narzędzia podczas wdrażania, prowadzenie i monitorowania projektu?
 • Jak wykorzystać zarządzanie projektami w pracy HR Business Partnera?

SESJA 10: Follow up – przygotowanie do procesu certyfikacji. Prezentacja projektów HRBP i obrona.

Podczas finalnego spotkania sesji 10, uczestnicy Szkoły HR Business Partner zaprezentują przygotowane wcześniej projekty HR, które planują wdrożyć w swoich firmach. Po prezentacjach nastąpi sesja feedback wraz z oceną prezentacji.

ico3
III. MASTER CERTIFIED HR BUSINESS PARTNER – MC HRBP

Program Master Certified HRBP to najwyższa specjalizacja rozwoju kompetencji HR Business Partnera – III poziom certyfikacji w Polskim Stowarzyszeniu HR Business Partner. Umiejętność samodzielnego przygotowania projektów HR, raportów i narzędzi do pracy HRBP. Program przygotowuje do inicjowania i prowadzenia działań biznesowych jako Partner Zarządu.

Czas trwania programu: 4 dni

* Warunkiem przystąpienia do Programu Master jest zaliczenie poziomu PC HRBP.

SESJA 1: Profesjonalne prezentacje i spotkania biznesowe. Skuteczna komunikacja z Zarządem.

Warsztat podnoszący umiejętności w zakresie wystąpień publicznych.

SESJA 2: Development Center dla HR Business Partnerów.

Sprawdzenie kompetencji HRBP w praktycznych zadaniach i symulacjach.

 

SESJA 3: Rozwój osobisty HR Business Partnera.
Sesja mentoringowa 1:1.

Przekazanie indywidualnego raportu z Development Center.
Feedback + wskazówki do rozwoju.

SESJA 4: Coaching w pracy HR Business Partnera.
Sesja coachingowa demo 1:1.


Podsumowanie programu. Action Plan HR Business Partnera.
Wyznaczenie celów do pracy w roli HRBP.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami

Szkoła HRBP - logo OK biale-01

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami

Szkoła HRBP - logo OK biale-01