fbpx

STANDARDY PRACY

Praktycy praktykom

Podstawą nauki w Szkole HR Business Partner jest autorski program narzędziowy przygotowany przez praktyków posiadających kilkunastoletnie doświadczenie w Zarządzaniu Kapitałem Ludzkim.

Celem każdej sesji jest wypracowanie uniwersalnych narzędzi do pracy na stanowisku HR Business Partnera. Zakładamy, że praktyczny charakter każdej sesji ma wyposażyć słuchaczy w umiejętność samodzielnego przygotowania i zarządzania procesami HR.

W naszej szkole oprócz warsztatowego charakteru zajęć, kładziemy duży nacisk na dobre przygotowanie metodologiczne przyszłych ekspertów HR. W tym celu dla każdej sesji opracowaliśmy kompendium wiedzy HRBP wraz z bibliografią tematyczną.
Praktyczny charakter każdej sesji gwarantuje dobrze przygotowane case study, jakie realizowaliśmy w firmach naszych klientów.

Pracujemy wg standardu:

CZĘŚĆ WARSZTATOWA

50%

CZĘŚĆ WYKŁADOWA

25%

CZĘŚĆ NARZĘDZIOWA

25%