fbpx

TERMINARZ

KOMPLEKSOWY PROGRAM ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM LUDZKIM W NOWOCZESNEJ FIRMIE
3-poziomowy program certyfikacji HRBP

TRWA REKRUTACJA DO JESIENNEJ EDYCJI PROGRAMU SZKOŁY HRBP ONLINE 2020!  

Od marca 2020 prowadzimy wszystkie programy Śląskiej Szkoły HRBP w uatrakcyjnionej formie online (oferta poniżej).
Kompleksowa oferta (3 poziomy) prowadzona jest metodą blended learning – zintegrowaną formą kształcenia łączącą pracę grupową i indywidualną w różnych formach rozwoju: warsztat, mentoring, coaching.

Obniżyliśmy cenę za wszystkie programy HRBP online! Przygotowaliśmy też nową ofertę profesjonalnych szkoleń dla HR, które mogą stanowić dodatkowe uzupełnienie programu rozwoju HR Business Partnera.
Firmy zapraszamy na Akademię HR Business Partnerazamkniętej formule, a HR Managerów i Dyrektorów Personalnych do zbudowania z nami INDYWIDUALNYCH PLANÓW ROZWOJU HR.
Możesz przystąpić do wybranego programu nie odbywając szkolenia na wcześniejszym poziomie. Rekomendujemy jednak udział w 3-poziomowej ścieżce rozwoju HR Business Partnera ze względu na wartościowy program i niepowtarzalny charakter każdej sesji.

Nasi uczestnicy są bardzo zadowoleni z formy pracy online, która zapewnia bezpośredni kontakt z prowadzącym. W odróżnieniu od oferty rynkowej, nie jest to forma popularnych webinarów czy podcastów, ale dalej wartościowa i najbardziej skuteczna praca warsztatowa – ćwiczenia, case studies, analiza narzędzi HR, self-assessment, testy, dyskusja moderowana, prezentacja multimedialna. Różnica jest jedynie taka, że widzimy się na ekranie, a nie na sali szkoleniowej.

Program prowadzą eksperci praktycy posiadający wieloletnie doświadczenie w rozwoju specjalistów branży HR (HR Business Partnerów i HR Managerów) oraz wdrażaniu modelu HR Business Partner w polskich przedsiębiorstwach.

Gwarantujemy najwyższą jakość wykonania usługi. Autorski program Śląskiej Szkoły HR Business Partner powstał na bazie doświadczeń wdrożonych case studies w firmach naszych klientów. Nasza oferta nie jest powielonym programem zarządzania zasobami ludzkimi, ale systematycznie aktualizowanym programem rozwoju HR Business Partnera na każdym poziomie. Głęboko wierzymy, że ludzie w organizacji stanowią kapitał, a nie zasoby.

Korzyści
 • Przygotujemy Cię w pełni do pełnienia roli HR Business Partnera oraz wzmocnimy kompetencje i pozycję zawodową we współpracy z biznesem
 • Zdobędziesz kompleksową, praktyczną wiedzę do zarządzania kapitałem ludzkim w nowoczesnej organizacji
 • Zbudujesz własną skuteczność i niezbędne umiejętności do samodzielnej pracy w obszarze HR
 • Proces certyfikacji HR Business Partnera odbywa się w Polskim Stowarzyszeniu HR Business Partner – to obecnie najbardziej wiarygodny dokument na rynku branży HR w Polsce
 • Opłacimy egzamin certyfikujący oraz członkostwo w Polskim Stowarzyszeniu HR Business Partner, co uprawnia Cię do bezpłatnego uczestnictwa w inicjatywach i spotkaniach branżowych Stowarzyszenia (również online)
 • Po zakończonym programie otrzymasz taki sam certyfikat, jak w przypadku szkolenia stacjonarnego oraz kompendium wiedzy know-how HRBP, case studies z wdrożeń modelu HRBP oraz pakiet narzędzi do pracy HRBPPrzekażemy dobre praktyki, sprawdzone rozwiązania w pracy HRBP oraz feedback i wskazówki do pracy indywidualnej
 • Program Szkoły kończy się Development Center dla HR Business Partnerów – sprawdzeniem kompetencji HRBP w praktycznych zadaniach i symulacjach oraz przekazaniem  indywidualnego raportu wraz z omówieniem wskazówek do rozwoju podczas sesji mentorskiej (poziom III Master HRBP).
Jak pracujemy online?
   • Zajęcia są prowadzone ‘na żywo’ z praktykiem HR za pośrednictwem Internetu (program zoom, google hangouts) – potrzebujesz tylko stabilne łącze internetowe
   • Pracujemy w małych grupach lub indywidualnie (zapytaj o ofertę)
   • Gwarantujemy interaktywną formę zajęć – analizujemy konkretne sytuacje problemowe (case studies) i wypracowujemy gotowe rozwiązania
   • Po każdym module uczestnicy projektują action plan HR Business Partnera oraz odbywa się sesja pytań i odpowiedzi do zrealizowanego tematu
Program Temat szkolenia Organizacja
POZIOM I Certyfikowany Program SMART HRBP
(online)

Rola, zadania
i strategia HR.
Budowanie kultury organizacji
i wizerunku wiarygodnego pracodawcy.
S1: Rola HR Business Partnera w nowoczesnej organizacji. Strategia personalna, kluczowe kompetencje i wyzwania HR w zmiennych warunkach rynkowych.
S2: HR jako strategiczny parter biznesu. Organizacja pracy i trudne sytuacje we współpracy z kadrą kierowniczą. Budowanie autorytetu i pozycji HR Business Partnera.
S3: DNA organizacji. Kultura, wartości i employer branding. Analiza działań wizerunkowych firmy. Jak stworzyć silną markę pracodawcy?
S4: Efektywna komunikacja wewnętrzna w organizacji. Zasady pracy i budowanie relacji z klientami zewnętrznymi i wewnętrznymi.
Edycja GRUDZIEŃ 2020:
Trwa rekrutacja! OSTATNIA EDYCJA W TYM ROKU

Sesja 1-2: 01-02.12.2020
Sesja 3-4: 15-16.12.2020
Czas trwania: 4 dni (2 x 2 dni) w godz. 9.00-15.30/16.00 (online)
szkolenie stacjonarne do godz.16.00
Cena: 3300 zł + 23% VAT
– możliwość płatności w ratach. Cena promocyjna! Wykorzystaj czas!

Szkolenie stacjonarne (Gliwice) 4 dni: 4600
+ 23% VAT
Dyplom ukończenia Śląskiej Szkoły HRBP: poziom I
Certyfikacja w Polskim Stowarzyszeniu HRBP: test (tylko w cenie programu online)

Nowość! Istnieje możliwość zakupu wybranego szkolenia z Programu Smart w cenie: 890 zł + 23% VAT
Promocje i nowości Zamów Program HRBP – poziom I i II i oszczędź!
Łączny koszt przy zamówieniu Programu Smart i Professional HRBP
10 dni = 6900 zł + 23% VAT
Jeśli jeszcze się zastanawiasz lub nie planujesz odbyć pełnego programu certyfikacyjnego HRBP, zapraszamy na
1-dniowe szkolenia specjalistyczne dla HR. Poniżej oferta szkoleń Grupy HR Masters. 
POZIOM II Certyfikowany Program PROFESSIONAL HRBP
(online)

Procesy HR. Efektywne narzędzia
i skuteczne rozwiązania.
Współpraca HR z biznesem.
P1: Wartość biznesowa pracy HR. Diagnoza organizacji, wskaźniki efektywności i ewaluacja ryzyka personalnego w zadaniach HR Business Partnera.
P2: Jak motywować pracowników? Budowanie zaangażowania i odpowiedzialności pracowników. Metody, narzędzia i koncepcje. 
P3: Organizacja w procesie zmian – od oceny do rozwoju. Performance management, procesy oceny i kultura constant feedback.
P4: Projektowanie programów rozwojowych w organizacji uczącej się. Efektywność metod szkoleniowych, coachingowych i mentoringowych.
P5: Jak zatrzymać najlepszych? Zarządzanie talentami, sukcesja i metody budowania ścieżek karier.
P6: Zarządzanie projektami HR. Design thinking jako wyzwanie dla innowacyjności w firmie.

Edycja STYCZEŃ 2021
Trwa rekrutacja! EDYCJA NOWOROCZNA
Sesja 1-2: 07-08.01.2021
Sesja 3-4: 21-22.01.2021
Sesja 5-6: 04-05.02.2021

Czas trwania: 6 dni (3 x 2 dni) w godz. 9.00-16.00 (online)
Cena: 4500 zł + 23% VAT
 – możliwość płatności w ratach. Cena promocyjna. Wykorzystaj czas!
Szkolenie stacjonarnie (Gliwice): 5900
+ 23% VAT
Dyplom ukończenia Śląskiej Szkoły HRBP: poziom II
Certyfikacja w Polskim Stowarzyszeniu HRBP: test (tylko w cenie programu online)
Nowość! Istnieje możliwość zakupu wybranego szkolenia z Programu Professional w cenie: 890 zł + 23% VAT
POZIOM III Certyfikowany Program MASTER HRBP
(online)

Rozwój marki osobistej HR.
Profesjonalizm
i skuteczność w roli zawodowej.
M1: Profesjonalne prezentacje i spotkania biznesowe. Skuteczna komunikacja z Zarządem i klientami firmy.
M2: Development Center dla HR Business Partnerów. Sprawdzenie kompetencji HRBP w praktycznych zadaniach i symulacjach.
M3: Sesja mentoringowa 1:1 Przekazanie indywidualnego raportu z Development Center. Feedback + wskazówki do rozwoju.
M4: Coaching w pracy HR Business Partnera.
Sesja coachingowa demo 1:1. Model rozmowy coachingowej w pracy z biznesem.
Termin ustalamy po zakończeniu Programu Professional HRBP.
Czas trwania: 4 dni (online)
Cena: 3800 zł + 23% VAT
 – możliwość płatności w ratach.
Dyplom ukończenia Śląskiej Szkoły HRBP: poziom III
Certyfikacja w Polskim Stowarzyszeniu HRBP: test online płatny dodatkowo 590 zł brutto.
OFERTA DODATKOWYCH SZKOLEŃ DLA HR

Nowość! Tego jeszcze nie było! Wybierz te szkolenia, które najbardziej Cię interesują i zbuduj swoją indywidualną ofertę rozwoju!
1. SZKOLENIE: Analiza pracy i efektywności stanowiskowej. Zarządzanie kompetencjami w organizacji. Profile kompetencyjne i karty opisów stanowisk pracy (job description). Termin: lipiec 2020 w godz. 9.00-15.00 (online)
Cena:
590 zł + 23% VAT
Certyfikat ukończenia szkolenia
2. SZKOLENIE: Projektowanie procesu zatrudnienia. Rekrutacja i selekcja oparta na kompetencjach. Przegląd narzędzi rekrutacyjnych. Termin: lipiec 2020 w godz. 9.00-15.00 (online)
Cena:
690 zł + 23% VAT
Certyfikat ukończenia szkolenia
3. SZKOLENIE: Projektowanie procesu zatrudnienia i rozwoju pracowników. Metoda Assessment i Development Center. Termin: lipiec 2020 w godz. 9.00-15.00 (online)
Cena:
690 zł + 23% VAT
Certyfikat ukończenia szkolenia
4. SZKOLENIE: Skuteczny onboarding we wdrożeniu nowego pracownika. Projektowanie narzędzi i procesu adaptacji. Termin: lipiec 2020 w godz. 9.00-15.00 (online)
Cena:
590 zł + 23% VAT
Certyfikat ukończenia szkolenia
5. SZKOLENIE: Model Human Performance Improvement (HPI) – nowy wymiar efektywności organizacji. Diagnoza efektywności firmy i pracowników. Termin: lipiec 2020 w godz. 9.00-15.00 (online)
Cena:
790 zł + 23% VAT
6. SZKOLENIE: HR wpiera biznes. Od oceny do rozwoju. Prowadzenie rozmów oceniających z pracownikami. Termin: lipiec 2020 w godz. 9.00-15.00 (online)
Cena:
790 zł + 23% VAT
7. SZKOLENIE: HR wpiera biznes. Wdrażanie i ewaluacja procesów zmiany w trudnych warunkach rynkowych. Termin: lipiec 2020 w godz. 9.00-15.00 (online)
Cena:
790 zł + 23% VAT
8. SZKOLENIE: Feedback w organizacji. Informacja zwrotna jako narzędzie skutecznej komunikacji i motywowania pracowników. Termin: lipiec 2020 w godz. 9.00-15.00 (online)
Cena:
790 zł + 23% VAT
9. SZKOLENIE: Program rozwoju liderów. Model kompetencji kierowniczych. Przywództwo sytuacyjne. Termin: lipiec 2020 w godz. 9.00-15.00 (online)
Cena: 790 zł + 23% VAT
10. SZKOLENIE: Konflikt w organizacji. Strategie rozwiązywania sytuacji trudnych i konfliktowych. Termin:lipiec 2020w godz. 9.00-15.00 (online)
Cena:
790 zł + 23% VAT
11. SZKOLENIE: Zwolnienie z klasą. Derekrutacja i efektywny offboarding. Exit interview jako źródło informacji o firmie. Termin: lipiec 2020 w godz. 9.00-15.00 (online)
Cena:
590 zł + 23% VAT
12. SZKOLENIE: Efektywność osobista w planowaniu i realizacji zadań. Organizacja pracy i zarządzanie czasem w pracy HR. Termin:lipiec 2020 w godz. 9.00-15.00 (online)
Cena:
590 zł + 23% VAT
13. SZKOLENIE: Asertywność w biznesie. Trening skuteczności osobistej w relacjach zawodowych. Termin: lipiec 2020 w godz. 9.00-15.00 (online)
Cena:
590 zł + 23% VAT
14. SZKOLENIE: Inteligencja emocjonalna w praktyce. Narzędzia i strategie rozwijające inteligencję emocjonalną. Budowanie odporności psychicznej. Termin: lipiec 2020 w godz. 9.00-15.00 (online)
Cena:
590 zł + 23% VAT
15. SZKOLENIE: Metody i narzędzia wspierające pracę zespołów. Facylitowanie spotkań i warsztatów. Termin: lipiec 2020 w godz. 9.00-15.00 (online)
Cena:
590 zł + 23% VAT
16. SZKOLENIE: Sztuka wystąpień publicznych i prezentacji. Warsztat budowania wiarygodności w ekspozycji społecznej. Termin: lipiec 2020 w godz. 9.00-15.00 (online)
Cena:
590 zł + 23% VAT
16. SZKOLENIE: Trudne sytuacje i trudni klienci w pracy HR Business Partnera. Strategia budowania poczucia wpływu i osobistej skuteczności. Termin: lipiec 2020 w godz. 9.00-15.00 (online)
Cena:
590 zł + 23% VAT

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami

Szkoła HRBP - logo OK biale-01

Program Szkoły HR Business Partner realizujemy wyłącznie w Gliwicach (poza grupami zorganizowanymi).
Osobom przyjezdnym pomagamy zarezerwować nocleg blisko naszej lokalizacji.

Chcesz zorganizować grupę w innym mieście? skontaktuj się z nami! Oferujemy program partnerski.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami

renata-wowra-circle