fbpx

TERMINARZ

KOMPLEKSOWY PROGRAM ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM LUDZKIM W NOWOCZESNEJ FIRMIE
3-poziomowy program certyfikacji HRBP

WIOSNA 2023. TRWAJĄ ZAPISY. ZAPRASZAMY!

Przygotowaliśmy również ofertę popołudniową dla początkujących – patrz zakładka KURS SPECJALISTA HR! 10 Edycja już w kwietniu.

Wszystkie programy Śląskiej Szkoły HRBP prowadzimy w formie online (lub stacjonarnie dla grup zorganizowanych).
Kompleksowa oferta (3 poziomy) prowadzona jest metodą blended learning – zintegrowaną formą kształcenia łączącą pracę grupową i indywidualną w różnych formach rozwoju: warsztat, mentoring, coaching.

Firmy zapraszamy na Akademię HR Business Partnerazamkniętej formule, a HR Managerów i Dyrektorów Personalnych do zbudowania z nami INDYWIDUALNYCH PLANÓW ROZWOJU HR. Zapraszamy na Akademię HR Managera!
Możesz przystąpić do wybranego programu nie odbywając szkolenia na wcześniejszym poziomie. Rekomendujemy jednak udział w 3-poziomowej ścieżce rozwoju HR Business Partnera ze względu na wartościowy program i niepowtarzalny charakter każdej sesji.

Program prowadzą eksperci praktycy posiadający wieloletnie doświadczenie w rozwoju specjalistów branży HR (HR Business Partnerów i HR Managerów) oraz wdrażaniu modelu HR Business Partner w polskich przedsiębiorstwach.

Gwarantujemy najwyższą jakość wykonania usługi. Autorski program Śląskiej Szkoły HR Business Partner powstał na bazie doświadczeń wdrożonych case studies w firmach naszych klientów. Nasza oferta nie jest powielonym programem zarządzania zasobami ludzkimi, ale systematycznie aktualizowanym programem rozwoju HR Business Partnera na każdym poziomie. Głęboko wierzymy, że ludzie w organizacji stanowią kapitał, a nie zasoby.

 SZKOLIMY GRUPOWO, INDYWIDUALNIE I PO POŁUDNIU! Wybierz ofertę dla siebie lub swojego zespołu.

Korzyści
 • Przygotujemy Cię w pełni do pełnienia roli HR Business Partnera oraz wzmocnimy kompetencje i pozycję zawodową we współpracy z biznesem
 • Zdobędziesz kompleksową, praktyczną wiedzę do zarządzania kapitałem ludzkim w nowoczesnej organizacji
 • Zbudujesz własną skuteczność i niezbędne umiejętności do samodzielnej pracy w obszarze HR
 • Proces certyfikacji HR Business Partnera odbywa się w Polskim Stowarzyszeniu HR Business Partner – to obecnie najbardziej wiarygodny dokument na rynku branży HR w Polsce
 • Opłacimy egzamin certyfikujący oraz członkostwo w Polskim Stowarzyszeniu HR Business Partner, co uprawnia Cię do bezpłatnego uczestnictwa w inicjatywach i spotkaniach branżowych Stowarzyszenia (również online)
 • Po zakończonym programie otrzymasz taki sam certyfikat, jak w przypadku szkolenia stacjonarnego oraz kompendium wiedzy know-how HRBP, case studies z wdrożeń modelu HRBP oraz pakiet narzędzi do pracy HRBPPrzekażemy dobre praktyki, sprawdzone rozwiązania w pracy HRBP oraz feedback i wskazówki do pracy indywidualnej
 • Program Szkoły kończy się Development Center dla HR Business Partnerów – sprawdzeniem kompetencji HRBP w praktycznych zadaniach i symulacjach oraz przekazaniem  indywidualnego raportu wraz z omówieniem wskazówek do rozwoju podczas sesji mentorskiej (poziom III Master HRBP).
Jak pracujemy online?
   • Zajęcia są prowadzone ‘na żywo’ z praktykiem HR za pośrednictwem Internetu (program zoom, google hangouts) – potrzebujesz tylko stabilne łącze internetowe
   • Pracujemy w małych grupach lub indywidualnie (zapytaj o ofertę)
   • Gwarantujemy interaktywną formę zajęć – analizujemy konkretne sytuacje problemowe (case studies) i wypracowujemy gotowe rozwiązania
   • Cały czas masz bezpośredni kontakt z prowadzącym
   • Po każdym module uczestnicy projektują action plan HR Business Partnera oraz odbywa się sesja pytań i odpowiedzi do zrealizowanego tematu
   • Nasi uczestnicy są bardzo zadowoleni z formy pracy online. W odróżnieniu od oferty rynkowej, nie jest to forma popularnych webinarów czy podcastów, ale dalej wartościowa i najbardziej skuteczna praca warsztatowa – ćwiczenia, case studies, analiza narzędzi HR, self-assessment, testy, dyskusja moderowana, prezentacja multimedialna. Różnica jest jedynie taka, że widzimy się na ekranie, a nie na sali szkoleniowej!
POZIOM PROGRAM PROMOCJA 2023 na 3 POZIOMY SZKOŁY.
TO SIĘ OPŁACA! I MOŻNA NA RATY!
2-POZIOMOWA
ŚCIEŻKA ROZWOJU HRBP

poziom I i II
Program grupowy Smart + Professional HRBP wraz z certyfikacją 10 dni = 60 godzin
Cena: 7500 6500 zł netto/ 9225 7995 zł brutto
Oszczędzasz 1000 zł netto/ 1230 zł brutto + dodatkowo opłacimy certyfikację HRBP o wartości 580zł!
2-POZIOMOWA
ŚCIEŻKA ROZWOJU HRBP

poziom II i III
Program grupowy Professional + Master HRBP wraz z certyfikacją 12 dni + sesje indywidualne = 76 godzin!
Cena: 8700 7900 zł netto/ 10701 9717 zł brutto
Oszczędzasz 800 zł netto/ 984 zł brutto +  dodatkowo opłacimy certyfikację o wartości 980 zł!
3-POZIOMOWA
ŚCIEŻKA ROZWOJU HRBP

poziom I, II i III
Program grupowy Smart + Professional + Master HRBP wraz z certyfikacją 16 dni + sesje indywidualne = 100 godzin!
Cena: 11950 9950 zł netto/ 14699 12239 zł brutto
Oszczędzasz 2000 zł! + dodatkowo opłacimy certyfikację o wartości 1170zł

3 POZIOMOWY PROGRAM ROZWOJU HR BUSINESS PARTNERA – ponad 100 godzin pracy!

Poziom Program Organizacja
I. Certyfikowany Program SMART HRBP online
Rola, zadania i organizacja pracy HR.

Budowanie kultury firmy
i wizerunku wiarygodnego pracodawcy.
Współpraca HR z biznesem.
S1: Rola HR Business Partnera w nowoczesnej organizacji. Kluczowe kompetencje i wyzwania HR w zmiennych warunkach rynkowych.
S2: DNA organizacji. Siła różnorodności, wartości firmy i kultura włączenia. Wyzwania Jak kreować wellbeing w miejscu pracy?
S3: HR jako parter biznesu. Budowanie autorytetu i pozycji HR Business Partnera we współpracy z kadrą kierowniczą.
S4: Efektywna komunikacja wewnętrzna w organizacji. Budowanie relacji i zarządzanie komunikacją w zespole stacjonarnym i rozproszonym.
S5: Projektowanie procesu zatrudnienia. Proces rekrutacji i selekcji w budowaniu wizerunku wiarygodnego pracodawcy.
S6: Onboarding w praktyce. Projektowanie programu i narzędzi wspierających proces adaptacji pracownika.
Poprzednia edycja – jesteśmy w trakcie 
Sesja 5 (S5): 07.03.2023
Sesja 6 (S6): 08.03.2023
EDYCJA WIOSNA 2023- online. Trwają zapisy!
Sesja 1 (S1): 11.04.2023
Sesja 2 (S2): 12.04.2023
Sesja 3 (S3): 25.04.2023
Sesja 4 (S4): 26.04.2023
Sesja 5 (S5): 09.05.2023
Sesja 6 (S6): 10.05.2023
Czas trwania: 6 dni w godz. 9.00-15.00

Cena: 3250 zł netto/ 3998 zł brutto. Możesz zapłacić w ratach
Dyplom ukończenia Szkoły HRBP
Certyfikacja w Polskim Stowarzyszeniu HRBP: test online
II. Certyfikowany Program PROFESSIONAL HRBP online
Procesy HR. Efektywne narzędzia

i skuteczne rozwiązania.
Współpraca HR z biznesem.
P1: Organizacja w procesie zmian-wsparcie biznesu w kluczowych procesach. Ocena ryzyka personalnego. Budowanie strategii HR w oparciu o cele, działania i wskaźniki HR.
P2: Zarządzanie rozwojem w organizacji uczącej się. Projektowanie strategii learning & development. Efektywność metod rozwojowych.
P3: Od oceny do rozwoju. Sprawdzone rozwiązania performance management w kształtowaniu kultury zorientowanej na wyniki.
P4: Jak motywować pracowników? Budowanie zaangażowania i odpowiedzialności pracowników. Metody i narzędzia badające satysfakcję z pracy.
P5: Jak zatrzymać najlepszych? Projektowanie programu zarządzania talentami. Sukcesja i metody budowania ścieżek karier.
P6: Zwinne zarządzanie projektami HR – mix metod. Agile i design thinking jako wyzwanie dla innowacyjności w firmie.
EDYCJA WIOSNA 2023– online. Trwają zapisy!
Sesja 1 (P1): 23.05.2023
Sesja 2 (P2): 24.05.2023
Sesja 3 (P3): 06.06.2022
Sesja 4 (P4): 07.06.2023
Sesja 5 (P5): 20.06.2023
Sesja 6 (P6): 21.06.2023
Czas trwania: 6 dni w godz. 9.00-15.00
Cena: 4250 zł netto/ 5228 zł brutto. Możesz zapłacić w ratach
Dyplom ukończenia Szkoły HRBP
Certyfikacja w Polskim Stowarzyszeniu HRBP: test online
Możesz zakupić także wybrane szkolenie z Programu Professional.
Każdą nieobecność możesz odrobić podczas kolejnej edycji.
III. Certyfikowany Program MASTER HRBP online
Rozwój marki osobistej HR.
Profesjonalizm
i skuteczność w roli zawodowej.
M1: Profesjonalne prezentacje i spotkania biznesowe. Skuteczna komunikacja z zarządem i klientami firmy.
M2: Model kompetencji kierowniczych. Styl zarządzania, analiza zespołu i metody wspierające pracę menedżerską.
M3: Projektowanie sesji facylitacyjnej. Metody i narzędzia wspierające pracę zespołów. 
M4: Coachingowy styl pracy HR – program rozwoju kompetencji coacha. 
M5:
Warsztat profesjonalnego coacha. Metody i narzędzia coachingowej w praktyce HR.
M6: Development Center dla HR Business Partnerów. Sprawdzenie kompetencji HRBP w praktycznych zadaniach i symulacjach
oraz
– sesja coachingowa
– sesja mentoringowa 1:1 Przekazanie indywidualnego raportu z Development Center. Informacja zwrotna + rekomendacje do rozwoju dla HR Business Partnera.
konsultacja merytoryczna 1:1. Wsparcie przy wdrożeniu lub ewaluacja wybranego projektu HR.

Edycja WIOSNA/LATO 2023– online. Trwają zapisy!
Czas trwania: 6 dni w godz. 9.00-15.00 + spotkania indywidualne 
Cena:
4450 zł netto/ 5474 zł brutto – możesz zapłacić w ratach
Dyplom ukończenia Szkoły HRBP
Certyfikacja w Polskim Stowarzyszeniu HRBP
KURS SPECJALISTA HR od podstaw! online
To już 10 edycja!
10 intensywnych szkoleń przygotowujących do roli HR
Certyfikat! Zapisz się na kurs! – ilość miejsc ograniczona!
 1. Procesy HR w cyklu życia pracownika nowoczesnej firmy. Candidate i employee experience.
 2. Efektywność osobista i zarządzanie czasem w pracy Specjalisty HR.
 3. Zarządzanie kompetencjami w praktyce HR. Opis stanowiska pracy.
 4. Efektywny proces rekrutacji i selekcji. Wywiad behawioralny w pracy rekrutera.
 5. Metody Assessment i Development Center w praktyce HR.
 6. Od zatrudnienia do zwolnienia. Proces adaptacji i organizacji warunków pracy.
 7. Motywowanie pracowników i budowanie zaangażowania w zespołach wielopokoleniowych.
 8. Rozwój pracownika. Szkolenie, coaching i mentoring w pracy HR-owca.
 9. Prowadzenie rozmów oceniających z pracownikami. Feedback w organizacji.
 10. Employer branding. Budowanie wizerunku wiarygodnego pracodawcy.
Edycja WIOSNA 2023 online PO POŁUDNIU
Kolejna edycja KWIECIEŃ 2023.  
Trwają zapisy!
Termin: 17.04.2023-26.06.2023- 30 godzin

Czas trwania:
 10 dni w godz. 17-20.00
Cena:
1200 zł netto/ 1476 zł brutto – możesz zapłacić w ratach
Certyfikacja po zaliczeniu testu
Zapisz się tu! – ilość miejsc ograniczona!Możesz zakupić wybrane szkolenie z Kursu HR w cenie: 199 zł brutto
OFERTA DODATKOWYCH SZKOLEŃ DLA HR

Wybierz te szkolenia, które najbardziej Cię interesują i zbuduj swoją indywidualną ofertę rozwoju!
1. SZKOLENIE: Analiza pracy i efektywności stanowiskowej. Zarządzanie kompetencjami w organizacji. Profile kompetencyjne i karty opisów stanowisk pracy (job description).
2. SZKOLENIE: Projektowanie procesu zatrudnienia. Rekrutacja i selekcja oparta na kompetencjach. Przegląd narzędzi rekrutacyjnych.  
3. SZKOLENIE: Projektowanie procesu zatrudnienia i rozwoju pracowników. Metoda Assessment i Development Center.
4. SZKOLENIE: Skuteczny onboarding we wdrożeniu nowego pracownika. Projektowanie narzędzi i procesu adaptacji.
5. SZKOLENIE: Model Human Performance Improvement (HPI) – nowy wymiar efektywności organizacji. Diagnoza efektywności firmy i pracowników.
6. SZKOLENIE: HR wpiera biznes. Od oceny do rozwoju. Prowadzenie rozmów oceniających z pracownikami.
7. SZKOLENIE: HR wpiera biznes. Wdrażanie i ewaluacja procesów zmiany w trudnych warunkach rynkowych.
8. SZKOLENIE: Feedback w organizacji. Informacja zwrotna jako narzędzie skutecznej komunikacji i motywowania pracowników.
9. SZKOLENIE: Program rozwoju liderów. Model kompetencji kierowniczych. Przywództwo sytuacyjne.
10. SZKOLENIE: Konflikt w organizacji. Strategie rozwiązywania sytuacji trudnych i konfliktowych.
11. SZKOLENIE: Zwolnienie z klasą. Derekrutacja i efektywny offboarding. Exit interview jako źródło informacji o firmie.
12. SZKOLENIE: Efektywność osobista w planowaniu i realizacji zadań. Organizacja pracy i zarządzanie czasem w pracy HR.
13. SZKOLENIE: Asertywność w biznesie. Trening skuteczności osobistej w relacjach zawodowych.
14. SZKOLENIE: Inteligencja emocjonalna w praktyce. Narzędzia i strategie rozwijające inteligencję emocjonalną. Budowanie odporności psychicznej.
15. SZKOLENIE: Metody i narzędzia wspierające pracę zespołów. Facylitowanie spotkań i warsztatów.
16. SZKOLENIE: Sztuka wystąpień publicznych i prezentacji. Warsztat budowania wiarygodności w ekspozycji społecznej.
16. SZKOLENIE: Trudne sytuacje i trudni klienci w pracy HR Business Partnera. Strategia budowania poczucia wpływu i osobistej skuteczności.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami

Szkoła HRBP - logo OK biale-01

Program Szkoły HR Business Partner realizujemy wyłącznie w Gliwicach (poza grupami zorganizowanymi).
Osobom przyjezdnym pomagamy zarezerwować nocleg blisko naszej lokalizacji.

Chcesz zorganizować grupę w innym mieście? skontaktuj się z nami! Oferujemy program partnerski.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami

renata-wowra-circle