fbpx

TERMINARZ

KOMPLEKSOWY PROGRAM ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM LUDZKIM W NOWOCZESNEJ FIRMIE
3-poziomowy program certyfikacji HRBP

JUŻ JEST!
TRWA REKRUTACJA DO JESIENNEJ
EDYCJI PROGRAMU SZKOŁY HRBP 2021!  

Od marca 2020 prowadzimy wszystkie programy Śląskiej Szkoły HRBP w uatrakcyjnionej formie online (oferta poniżej).
Kompleksowa oferta (3 poziomy) prowadzona jest metodą blended learning – zintegrowaną formą kształcenia łączącą pracę grupową i indywidualną w różnych formach rozwoju: warsztat, mentoring, coaching.

Obniżyliśmy cenę za wszystkie programy HRBP online! Przygotowaliśmy też nową ofertę profesjonalnych szkoleń dla HR, które mogą stanowić dodatkowe uzupełnienie programu rozwoju HR Business Partnera.
Firmy zapraszamy na Akademię HR Business Partnerazamkniętej formule, a HR Managerów i Dyrektorów Personalnych do zbudowania z nami INDYWIDUALNYCH PLANÓW ROZWOJU HR.
Możesz przystąpić do wybranego programu nie odbywając szkolenia na wcześniejszym poziomie. Rekomendujemy jednak udział w 3-poziomowej ścieżce rozwoju HR Business Partnera ze względu na wartościowy program i niepowtarzalny charakter każdej sesji.

Nasi uczestnicy są bardzo zadowoleni z formy pracy online, która zapewnia bezpośredni kontakt z prowadzącym. W odróżnieniu od oferty rynkowej, nie jest to forma popularnych webinarów czy podcastów, ale dalej wartościowa i najbardziej skuteczna praca warsztatowa – ćwiczenia, case studies, analiza narzędzi HR, self-assessment, testy, dyskusja moderowana, prezentacja multimedialna. Różnica jest jedynie taka, że widzimy się na ekranie, a nie na sali szkoleniowej.

Program prowadzą eksperci praktycy posiadający wieloletnie doświadczenie w rozwoju specjalistów branży HR (HR Business Partnerów i HR Managerów) oraz wdrażaniu modelu HR Business Partner w polskich przedsiębiorstwach.

Gwarantujemy najwyższą jakość wykonania usługi. Autorski program Śląskiej Szkoły HR Business Partner powstał na bazie doświadczeń wdrożonych case studies w firmach naszych klientów. Nasza oferta nie jest powielonym programem zarządzania zasobami ludzkimi, ale systematycznie aktualizowanym programem rozwoju HR Business Partnera na każdym poziomie. Głęboko wierzymy, że ludzie w organizacji stanowią kapitał, a nie zasoby.

Korzyści
 • Przygotujemy Cię w pełni do pełnienia roli HR Business Partnera oraz wzmocnimy kompetencje i pozycję zawodową we współpracy z biznesem
 • Zdobędziesz kompleksową, praktyczną wiedzę do zarządzania kapitałem ludzkim w nowoczesnej organizacji
 • Zbudujesz własną skuteczność i niezbędne umiejętności do samodzielnej pracy w obszarze HR
 • Proces certyfikacji HR Business Partnera odbywa się w Polskim Stowarzyszeniu HR Business Partner – to obecnie najbardziej wiarygodny dokument na rynku branży HR w Polsce
 • Opłacimy egzamin certyfikujący oraz członkostwo w Polskim Stowarzyszeniu HR Business Partner, co uprawnia Cię do bezpłatnego uczestnictwa w inicjatywach i spotkaniach branżowych Stowarzyszenia (również online)
 • Po zakończonym programie otrzymasz taki sam certyfikat, jak w przypadku szkolenia stacjonarnego oraz kompendium wiedzy know-how HRBP, case studies z wdrożeń modelu HRBP oraz pakiet narzędzi do pracy HRBPPrzekażemy dobre praktyki, sprawdzone rozwiązania w pracy HRBP oraz feedback i wskazówki do pracy indywidualnej
 • Program Szkoły kończy się Development Center dla HR Business Partnerów – sprawdzeniem kompetencji HRBP w praktycznych zadaniach i symulacjach oraz przekazaniem  indywidualnego raportu wraz z omówieniem wskazówek do rozwoju podczas sesji mentorskiej (poziom III Master HRBP).
Jak pracujemy online?
   • Zajęcia są prowadzone ‘na żywo’ z praktykiem HR za pośrednictwem Internetu (program zoom, google hangouts) – potrzebujesz tylko stabilne łącze internetowe
   • Pracujemy w małych grupach lub indywidualnie (zapytaj o ofertę)
   • Gwarantujemy interaktywną formę zajęć – analizujemy konkretne sytuacje problemowe (case studies) i wypracowujemy gotowe rozwiązania
   • Po każdym module uczestnicy projektują action plan HR Business Partnera oraz odbywa się sesja pytań i odpowiedzi do zrealizowanego tematu
POZIOM PROGRAM PROMOCJE JESIEŃ 2021
2-POZIOMOWA
ŚCIEŻKA ROZWOJU HRBP

poziom I i II
Program grupowy Smart + Professional HRBP wraz z certyfikacją 10 dni = 60 godzin
Cena: 7500 6500 zł netto/ 9225 7995 zł brutto
Oszczędzasz 1000 zł netto/ 1230 zł brutto + dodatkowo opłacimy certyfikację HRBP o wartości 580zł!
Promocja trwa do końca 30.09.2021
2-POZIOMOWA
ŚCIEŻKA ROZWOJU HRBP

poziom II i III
Program grupowy Professional + Master HRBP wraz z certyfikacją 12 dni + sesje indywidualne = 76 godzin!
Cena: 8700 7900 zł netto/ 10701 9717 zł brutto
Oszczędzasz 800 zł netto/ 984 zł brutto +  dodatkowo opłacimy certyfikację o wartości 980 zł!
Promocja trwa do końca 30.09.2021
3-POZIOMOWA
ŚCIEŻKA ROZWOJU HRBP

poziom I, II i III
Program grupowy Smart + Professional + Master HRBP wraz z certyfikacją 16 dni + sesje indywidualne = 100 godzin!
Cena: 11950 9950 zł netto/ 14699 12239 zł brutto
Oszczędzasz 2000 zł! + dodatkowo opłacimy certyfikację o wartości 1170zł!
Promocja trwa do końca 30.09.2021
Możesz zapłacić w ratach

3 POZIOMOWY PROGRAM ROZWOJU HR BUSINESS PARTNERA

Poziom Program Organizacja
I. Certyfikowany Program SMART HRBP online
Rola, zadania 
i strategia HR.
Budowanie kultury organizacji
i wizerunku wiarygodnego pracodawcy.
Współpraca HR z biznesem.
S1: Rola HR Business Partnera w nowoczesnej organizacji. Strategia personalna, kluczowe kompetencje i wyzwania HR w zmiennych warunkach rynkowych.
S2: HR jako parter biznesu. Organizacja pracy i trudne sytuacje we współpracy z kadrą kierowniczą. Budowanie autorytetu i pozycji HR Business Partnera.
S3: DNA organizacji. Siła różnorodności, wartości firmy i kultura włączenia. Wyzwania pracy w środowisku wielokulturowym.
S4: Efektywna komunikacja wewnętrzna w organizacji. Budowanie relacji i zarządzanie zespołem rozproszonym. 
Edycja WRZESIEŃ 2021 online
Trwają zapisy!
Sesja 1-2 (S1S2): 20-21.09.2021

Sesja 3-4 (S3S4): 04-05.10.2021

Czas trwania: 4 dni (2 x 2 dni) w godz. 9.00-15.00
Cena: 3250 zł netto/ 3998 zł brutto – nowa lepsza cena! możesz zapłacić w ratach

Dyplom ukończenia Śląskiej Szkoły HRBP
Certyfikacja w Polskim Stowarzyszeniu HRBP: test (tylko w cenie programu online)


Możesz zakupić wybrane szkolenie z Programu Smart w cenie: 790 zł netto/972 zł brutto
II. Certyfikowany Program PROFESSIONAL HRBP online
Procesy HR. Efektywne narzędzia
i skuteczne rozwiązania.
Współpraca HR z biznesem.
P1: Organizacja w procesie zmian. Wsparcie kluczowych procesów przez HR. Ewaluacja ryzyka personalnego.
P2: Zarządzanie rozwojem w organizacji uczącej się. Efektywność metod szkoleniowych, coachingowych i mentoringowych.
P3: Od oceny do rozwoju. Performance management i procesy oceny. Kultura constant feedback, feedforward i metoda 360 stopni.
P4: Jak motywować pracowników? Budowanie zaangażowania i odpowiedzialności pracowników. Metody i narzędzia badające satysfakcję z pracy.
P5: Jak zatrzymać najlepszych? Program zarządzania talentami, sukcesja i metody budowania ścieżek karier.
P6: Zarządzanie projektami HR. Design thinking jako wyzwanie dla innowacyjności w firmie.
Edycja PAŹDZIERNIK 2021 online
Trwa rekrutacja!
Sesja 1-2 (P1P2):13-14.10.2021
Sesja 3-4 (P3P4): 27-28.10.2021
Sesja 5-6 (P5P6): 09-10.11.2021
Czas trwania: 6 dni (3 x 2 dni) w godz. 9.00-15.00
Cena: 4250 zł netto/ 5228 zł brutto – nowa lepsza cena! możesz zapłacić w ratach
Dyploukończenia Śląskiej Szkoły HRBP
Certyfikacja w Polskim Stowarzyszeniu HRBP: test (tylko w cenie programu online)

 

Możesz zakupić wybrane szkolenie z Programu Professional w cenie: 790 zł netto/972 zł brutto
III. Certyfikowany Program MASTER HRBP online
Rozwój marki osobistej HR.
Profesjonalizm
i skuteczność w roli zawodowej.
M1: Profesjonalne prezentacje i spotkania biznesowe. Skuteczna komunikacja z zarządem i klientami firmy.
M2: Model kompetencji kierowniczych. Styl zarządzania, analiza zespołu i metody wspierające pracę menedżerską. nowość listopad 2021
M3: Projektowanie sesji facylitacyjnej. Metody i narzędzia wspierające pracę zespołów. nowość listopad 2021
M4:
Coachingowy styl pracy HR. 2-dniowy program rozwoju kompetencji profesjonalnego coacha. dodatkowy Certyfikat
M5:
Sesja coachingowa demo 1:1. Model rozmowy coachingowej w pracy z biznesem.

M6: Development Center dla HR Business Partnerów. Sprawdzenie kompetencji HRBP w praktycznych zadaniach i symulacjach.
M7:
 Sesja mentoringowa 1:1 Przekazanie indywidualnego raportu z Development Center. Informacja zwrotna + rekomendacje do rozwoju dla HR Business Partnera.
M8: Konsultacja merytoryczna 1:1. Wsparcie przy wdrożeniu lub ewaluacja wybranego projektu HR.

Edycja LISTOPAD 2021 onine
Sesja 1-2 (M1M2): 23-24.11.2021
Sesja 3 (M3): 03.12.2021
Sesja 4 (M4): 07-08.12.2021 (2 dni)
Sesja 6 (M6): 13.12.lub 14.12.2021
Sesje M5,M7,M8 – termin ustalany indywidualnie

Czas trwania: 6 dni w godz. 9.00-15.00
Cena:
4450 zł netto/ 5474 zł brutto – możesz zapłacić w ratach
cena promocyjna do końca 2021!

Dyplom ukończenia Śląskiej Szkoły HRBP
Certyfikacja w Polskim Stowarzyszeniu HRBP
KURS SPECJALISTA HR od podstaw! online
Ruszamy z 4 edycją!

10 intensywnych szkoleń przygotowujących do roli HR
 1. Procesy HR w cyklu życia pracownika nowoczesnej firmy. Candidate i employee experience.
 2. HR Business Partner – model współpracy działu HR z biznesem.
 3. Zarządzanie kompetencjami w praktyce HR. Opis stanowiska pracy.
 4. Efektywny proces rekrutacji i selekcji. Wywiad behawioralny w pracy rekrutera.
 5. Metody Assessment i Development Center w praktyce HR.
 6. Od onboardingu po offboarding – proces adaptacji i zwolnienia pracownika.
 7. Motywowanie pracowników i budowanie zaangażowania w zespołach wielopokoleniowych.
 8. Metody rozwojowe. Szkolenie, coaching i mentoring w pracy HR-owca.
 9. Prowadzenie rozmów oceniających z pracownikami. Feedback w organizacji.
 10. Employer branding. Budowanie wizerunku wiarygodnego pracodawcy.
Edycja WRZESIEŃ 2021 online
Trwa rekrutacja!

Termin:
 21.09-23.11.2021 – 30 godzin Uwaga zmiana!

Czas trwania:
 10 dni w godz. 17-20.00
Cena:
1015 zł netto/ 1248 zł brutto – możesz zapłacić w ratach
cena promocyjna do końca 2021

Certyfikacja po zaliczeniu testu
Zapisz się tu! – ilość miejsc ograniczona!Możesz zakupić wybrane szkolenie z Kursu HR w cenie: 179 zł brutto
OFERTA DODATKOWYCH SZKOLEŃ DLA HR

Wybierz te szkolenia, które najbardziej Cię interesują i zbuduj swoją indywidualną ofertę rozwoju!
1. SZKOLENIE: Analiza pracy i efektywności stanowiskowej. Zarządzanie kompetencjami w organizacji. Profile kompetencyjne i karty opisów stanowisk pracy (job description).
2. SZKOLENIE: Projektowanie procesu zatrudnienia. Rekrutacja i selekcja oparta na kompetencjach. Przegląd narzędzi rekrutacyjnych.  
3. SZKOLENIE: Projektowanie procesu zatrudnienia i rozwoju pracowników. Metoda Assessment i Development Center.
4. SZKOLENIE: Skuteczny onboarding we wdrożeniu nowego pracownika. Projektowanie narzędzi i procesu adaptacji.
5. SZKOLENIE: Model Human Performance Improvement (HPI) – nowy wymiar efektywności organizacji. Diagnoza efektywności firmy i pracowników.
6. SZKOLENIE: HR wpiera biznes. Od oceny do rozwoju. Prowadzenie rozmów oceniających z pracownikami.
7. SZKOLENIE: HR wpiera biznes. Wdrażanie i ewaluacja procesów zmiany w trudnych warunkach rynkowych.
8. SZKOLENIE: Feedback w organizacji. Informacja zwrotna jako narzędzie skutecznej komunikacji i motywowania pracowników.
9. SZKOLENIE: Program rozwoju liderów. Model kompetencji kierowniczych. Przywództwo sytuacyjne.
10. SZKOLENIE: Konflikt w organizacji. Strategie rozwiązywania sytuacji trudnych i konfliktowych.
11. SZKOLENIE: Zwolnienie z klasą. Derekrutacja i efektywny offboarding. Exit interview jako źródło informacji o firmie.
12. SZKOLENIE: Efektywność osobista w planowaniu i realizacji zadań. Organizacja pracy i zarządzanie czasem w pracy HR.
13. SZKOLENIE: Asertywność w biznesie. Trening skuteczności osobistej w relacjach zawodowych.
14. SZKOLENIE: Inteligencja emocjonalna w praktyce. Narzędzia i strategie rozwijające inteligencję emocjonalną. Budowanie odporności psychicznej.
15. SZKOLENIE: Metody i narzędzia wspierające pracę zespołów. Facylitowanie spotkań i warsztatów.
16. SZKOLENIE: Sztuka wystąpień publicznych i prezentacji. Warsztat budowania wiarygodności w ekspozycji społecznej.
16. SZKOLENIE: Trudne sytuacje i trudni klienci w pracy HR Business Partnera. Strategia budowania poczucia wpływu i osobistej skuteczności.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami

Szkoła HRBP - logo OK biale-01

Program Szkoły HR Business Partner realizujemy wyłącznie w Gliwicach (poza grupami zorganizowanymi).
Osobom przyjezdnym pomagamy zarezerwować nocleg blisko naszej lokalizacji.

Chcesz zorganizować grupę w innym mieście? skontaktuj się z nami! Oferujemy program partnerski.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami

renata-wowra-circle