fbpx

AKADEMIA HR MANAGERA

Przepraszamy. Strona w trakcie przygotowania. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt, prześlemy ofertę programu Akademii HR Managera. Mamy duże doświadczenie w przygotowaniu ścieżki rozwoju HR Managerów i Dyrektorów HR.

Akademia HR Managera to indywidualny program rozwoju, w którym sam wybierasz niezbędną ilość szkoleń według własnych potrzeb. Program dedykujemy osobom pracującym na samodzielnych stanowiskach HR w ścisłej współpracy z biznesem, tj. HR Managerom i Dyrektorom Personalnym.

Cenimy czas HR Managerów, dlatego zaprojektowaliśmy program w 3-godzinnych blokach szkoleniowych skoncentrowanych na przedstawieniu kluczowej wiedzy HR z danego zagadnienia oraz wypracowaniu praktycznych narzędzi dopasowanych do potrzeb Państwa firmy.

I. STRATEGIA PERSONALNA. ODPOWIEDZIALNOŚĆ HR MANAGERA

1. Kluczowe kompetencje nowoczesnego HR. Przegląd procesów personalnych organizacji. Trendy i wyzwania HR w zmiennych warunkach rynkowych świata VUCA i Covid-19.

2. Od misji do strategii personalnej. Budowanie polityki HR w oparciu o strukturę, oczekiwania zarządu i cele biznesowe firmy.

3. Zarządzanie i organizacja pracą działu HR. Zadania i rola HR. Analiza pracy i wskaźniki efektywności stanowiskowej HR.

Celem programu jest przygotowanie uczestników do objęcia roli i zadań HR Business Partnera w organizacji. Uczestnicy zapoznają się z modelem HRBP, kompetencjami HR Business Partnera oraz kluczowymi procesami personalnymi, mającymi wpływ na efektywność działań firmy. Program przygotowuje do uzyskania I poziomu certyfikacji w Polskim Stowarzyszeniu HR Business Partner.

Czas trwania programu SC HRBP: 6 dni = 3 zjazdy x 2 dni (indywidualnie 4 dni)

SESJA 1: Model HR Business Partner w organizacji 4.0. HR jako strategiczny partner biznesowy. Trendy HR.

Sesja pierwsza poświęcona będzie zagadnieniom stanowiącym podstawy zrozumienia roli HR Business Partnera w organizacji. Omówimy najnowsze badania i tendencje rozwoju branży HR w Polsce i na świecie. Wdrożymy model HRBP do firmy wraz z zakresem zadań, jakimi powinien się zająć HR Business Partner w organizacji i niezbędnych kompetencji, jakie powinien posiadać.

 • Jakie kompetencje powinien posiadać HR Business Partner
 • Co jest zadaniem strategicznego i operacyjnego HR?
 • Jak wdrożyć model HRBP i przygotować organizację na nowe zadania HR Business Partnera?

SESJA 1: Model HR Business Partner w organizacji 4.0. HR jako strategiczny partner biznesowy. Trendy HR.

ico1

SESJA 3: Budowanie autorytetu HR Business Partnera. Efektywna komunikacja i współpraca z kadrą kierowniczą. 

Wypracowanie odpowiednich relacji we współpracy z kadrą kierowniczą to podstawowe działanie HR Business Partnera. Zasadnicze znaczenie ma otwarta i szczera komunikacja, która stanowi źródło przewagi konkurencyjnej oraz pozwala wpływać na zaangażowanie pracowników i efektywnie rozwijać ich potencjał.

Kluczowe pytania:

 • Jak zbudować silną pozycję partnera biznesowego we współpracy z kadrą kierowniczą?
 • Jak zrozumieć problemy menedżerów i realnie wnosić wartość biznesową do organizacji?
 • Jak dać wsparcie menedżerom w budowaniu autentycznego przywództwa opartego na wartościach firmy i kulturze organizacyjnej?

SESJA 4: Rekrutacja i selekcja oparta na kompetencjach. Efektywny onbording we wdrożeniu nowego pracownika.

Podczas sesji czwartej uczestnicy nauczą się w jaki sposób praktycznie wykorzystywać model kompetencyjny organizacji. Sprawdzimy czy wszyscy poprawnie definiują kompetencje w procesach personalnych organizacji i potrafią je przełożyć na oczekiwane wskaźniki efektywności.

Kluczowe pytania:

 • Dlaczego kompetencje mogą stanowić podstawę budowania procesów personalnych?
 • W jaki sposób wykorzystać profile kompetencyjne i zdefiniować wskaźniki efektywności stanowiskowej?
 • Jak konstruować narzędzia służące pomiarowi poziomu kompetencji?

SESJA 5: Kultura organizacji, wartości i employer experience. Budowanie wizerunku wiarygodnego pracodawcy.

Sesja piąta poświęcona jest w całości zagadnieniom związanym z budowaniem wizerunku wiarygodnego pracodawcy. Zajmiemy się takimi zagadnieniami jak employer branding, candidate experience.
Podczas szkolenia nauczymy w jaki sposób dbać o relacje z potencjalnymi i obecnymi pracownikami zgodnie z nurtem Human2Human.

Kluczowe pytania:

 • Dlaczego tak ważne jest budowanie wizerunku wiarygodnego pracodawcy na rynku pracownika?
 • W jaki sposób zaplanować procesy wspierające budowanie relacji z pracownikiem?
 • Kto powinien być zaangażowany w Employer Experience i czy to tylko „problem” HR-u?

SESJA 6: Rozwój HR Business Partnera. Efektywność osobista i organizacja pracy. 

Sesja szósta to praca nad efektywnością osobistą HR Business Partnera – diagnoza dostępnych zasobów i motywatorów w świecie wielozadaniowości i pracy pod presją czasu. Nauczymy jak dyscyplinować siebie, wyznaczać właściwe cele, ustalać priorytety i być asertywnym w ochronie własnego czasu. Uczestnicy podniosą poziom swojej efektywności w oparciu o nawyki, priorytety, cele i wartości co znacznie poprawi skuteczność w działaniu i komfort ich pracy.

Kluczowe pytania:

 • Czym jest efektywność osobista w odniesieniu do zadań zawodowych?
 • Czym tak naprawdę powinien zajmować się HR Business Partner w organizacji?
 • W jaki sposób zarządzać efektywnie energią i czasem w obliczu codziennych wyzwań?
ico2
II. PROFESSIONAL CERTIFIED HR BUSINESS PARTNER – PC HRBP

Professional Certified HRBP* to zaawansowany program rozwoju kompetencji HR Business Partnera na poziomie zarządzania efektywnością organizacji i optymalizacji procesów personalnych. Wysoka specjalizacja w zarządzaniu kapitałem ludzkim i procesach HR. Program przygotowuje do uzyskania II poziomu certyfikacji w Polskim Stowarzyszeniu HR Business Partner.

Czas trwania programu PC HRBP: 10 dni = 5 zjazdów x 2 dni 

* Uczestnik może przystąpić do programu PC HRBP nie odbywając pierwszego poziomu, jeśli posiada odpowiednie kompetencje i doświadczenie zawodowe.

SESJA 1: Wysokoefektywna organizacja. Wartość biznesowa pracy HR. Model HPI

Podczas sesji pierwszej uczestnicy nauczą się w jaki sposób oceniać działania HR w odniesieniu do efektywności oraz poznają sposoby działania wysokoefektywnych organizacji w obszarze HR. Zajmiemy się identyfikacją problemów organizacji, zdefiniowaniem kluczowych wskaźników efektywności (KPI) i kaskadowaniem celów.

Kluczowe pytania:

 • Dlaczego budowanie efektywnej organizacji stanowi podstawę skutecznego biznesu?
 • Co powinniśmy zmienić w naszej firmie, by stać się wysokoefektywną organizacją w zakresie realizacji kluczowych procesów HR?
 • Jak formułować KPI i porównywać wyniki z innymi organizacjami?

SESJA 2: Organizacja w procesie zmian. Program rozwoju liderów zmian.

Sesja druga koncentruje się na wsparciu menedżerów w procesie zmian i wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań do organizacji. W takich procesach niezbędne jest posiadanie odpowiednich narzędzi kierowniczych.

Kluczowe pytania:

 • Jak przygotować organizację na zmiany?
 • Jak wesprzeć menedżerów/ przełożyć cele strategiczne organizacji na zadania i cele zespołów/ działów firmy?

SESJA 3: Procesy oceny w nowoczesnej organizacji. Kultura constant feedback – siła informacji zwrotnej.

Sesja trzecia jest poświęcona efektywnie przeprowadzonym procesom oceny jako alternatywie dla tradycyjnych systemów ocen. Zakładamy, że prawidłowo i rzetelnie przygotowany proces może stanowić podstawę efektywności strategicznych celów biznesowych. Poruszymy temat błędów oceny i psychologicznych aspektów oceniania, niezwykle ważnych czynników w procesie zarządzania ludźmi, niezależnie jaki system wybierzemy dla organizacji.

Kluczowe pytania:

 • Jak możemy wykorzystać Performance Management w naszej organizacji?
 • W jaki sposób dokonywać efektywnej oceny pracy i procesów w organizacji?
 • Jak wprowadzić constant feedback do organizacji?

SESJA 4: Efektywność programów rozwojowych w organizacji. Dobór i ewaluacja metod rozwoju.

Sesja czwarta odpowiada przede wszystkim na pytanie: czego potrzebuje pracownik, by lepiej i efektywniej funkcjonować́ w organizacji. Zastanowimy się jak zidentyfikować potrzeby rozwojowe, wdrażać oraz dokonywać ewaluacji. Przedstawimy praktyczne narzędzia pomocne w procesach związanych z rozwojem i oceną ich efektywności.

Kluczowe pytania:

 • Czym jest organizacja ucząca się? Jak zabezpieczyć wiedzę w organizacji?
 • Jakimi dysponujemy metodami rozwoju w alternatywie do szkoleń i jak je dobierać do stopnia rozwoju i potrzeb pracownika?
 • Kto powinien być zaangażowany w planowanie i ocenę działań rozwojowych?
 • Jak projektować i oceniać projekty i działania rozwojowe żeby przynosiły wymierną wartość dla organizacji?
 • W jaki sposób dokonywać ewaluacji projektów rozwojowych w odniesieniu do celów biznesowych organizacji?

SESJA 5: Jak zatrzymać najlepszych? Zarządzanie talentami i metody budowania ścieżek karier.

W sesji piątej omówimy strategię zarządzania talentami w firmie, przekażemy wiedzę jak wzmacniać potencjał specjalistów (sukcesorów) oraz projektować ścieżki karier pracowniczych. Zajmiemy się potrzebami talentów i zastanowimy się jak ich rozwijać i budować skuteczne programy dla pracowników wysokoefektywnych tzw. High Potentials.

Kluczowe pytania:

 • Co oznacza „talent” dla naszej organizacji?
 • Jacy pracownicy zasługują na to miano?
 • Kogo chcemy wyróżnić na tle pozostałych?
 • Jak właściwie motywować talenty?
 • Jak zaprojektować program zarządzania talentami?
 • Jak zbudować ścieżki karier dla naszych pracowników?

SESJA 6: Jak motywować pracowników? Budowanie zaangażowania i odpowiedzialności pracowników.

Podczas sesji szóstej uczestnicy poznają wachlarz działań motywacyjnych – od mechanizmów motywacyjnych po kulturę opartą na zaangażowaniu. Nauczymy w jaki sposób nowoczesna organizacja powinna motywować pracowników. Wskażemy praktyczne modele, narzędzia i praktyczne rozwiązania wpływające na zaangażowanie pracowników.

Kluczowe pytania:

 • Jakie czynniki wpływają na motywację pracowników?
 • Co działa a co nie działa w tworzeniu systemów motywacyjnych?
 • W jaki sposób powinniśmy budować kulturę organizacyjną opartą na zaangażowaniu?
 • Co jeszcze możemy zrobić dla pracowników, żeby zatrzymać ich w firmie?

SESJA 7: Przywództwo sytuacyjne. Rozwiązywanie sytuacji trudnych i konfliktowych.

Zawód HR Business Partnera wiąże się z posiadaniem odpowiednich umiejętności do wsparcia biznesu, czyli menedżerów i kierowników liniowych w procesie zarządzania ludźmi. Podczas sesji ósmej omówimy czynniki, które determinują sytuację kierowniczą i wpływają na wybór stylu kierowania. Wypracujemy narzędzia do rozwoju kluczowych kompetencji menedżerskich.
Sesja siódma umożliwia zdobycie kluczowych kompetencji menedżerskich, które pozwolą lepiej zrozumieć problemy kadry menedżerskiej i udzielić konkretnego wsparcia w trudnych sytuacjach w relacji przełożony- podwładny, w szczególności zarządzanie konfliktem.

Kluczowe pytania:

 • Jak zaprojektować i dobrać narzędzia wsparcia do trudnych sytuacji menedżerskich?

SESJA 8: Metody wspierające pracę zespołów. Facylitowanie spotkań i warsztatów. 

Podczas sesji ósmej uczestnicy poznają kreatywne metody i narzędzia pracy zespołowej, dzięki którym będą mogli wspierać pracę menedżerów oraz pionu HR. W czasie szkolenia przedstawimy praktyczne zastosowanie metodyki Design Thinking w odniesieniu do działań HR. Wskażemy również, jakie mechanizmy mogą przeszkodzić w efektywnej pracy zespołów.

Kluczowe pytania:

 • W jaki sposób zaangażować pracowników (zespół) do aktywnej i kreatywnej pracy nad zadaniami i projektami?
 • Jak zapobiegać mechanizmom pracy zespołowej, które przeszkadzają w efektywnej realizacji założonych celów?
 • Jak wykorzystać metody pracy projektowej w działaniach z obszaru HR?

SESJA 9: Zarządzanie projektami HR. Innowacyjność i podejście procesowe w organizacji.

Podczas sesji dziewiątej uczestnicy nauczą się podstawowych zagadnień związanych z zarządzaniem projektami. W czasie szkolenia na przykładzie projektu HR, przedstawimy kluczowe zagadnienia, narzędzia oraz zasady związane z zarządzaniem projektami. Ważnym punktem szkolenie będzie uświadomienie sobie roli i autorytetu HRBP w realizacji projektu.

Kluczowe pytania:

 • Czym jest i z czym się wiąże zarządzanie projektami HR w organizacji?
 • Jak jest rola HRBP we wdrażaniu projektów HR?
 • Jakie powinno się stosować narzędzia podczas wdrażania, prowadzenie i monitorowania projektu?
 • Jak wykorzystać zarządzanie projektami w pracy HR Business Partnera?

SESJA 10: Follow up – przygotowanie do procesu certyfikacji. Prezentacja projektów HRBP i obrona.

Podczas finalnego spotkania sesji 10, uczestnicy Szkoły HR Business Partner zaprezentują przygotowane wcześniej projekty HR, które planują wdrożyć w swoich firmach. Po prezentacjach nastąpi sesja feedback wraz z oceną prezentacji.

ico3
III. MASTER CERTIFIED HR BUSINESS PARTNER – MC HRBP

Program Master Certified HRBP to najwyższa specjalizacja rozwoju kompetencji HR Business Partnera – III poziom certyfikacji w Polskim Stowarzyszeniu HR Business Partner. Umiejętność samodzielnego przygotowania projektów HR, raportów i narzędzi do pracy HRBP. Program przygotowuje do inicjowania i prowadzenia działań biznesowych jako Partner Zarządu.

Czas trwania programu: 4 dni

* Warunkiem przystąpienia do Programu Master jest zaliczenie poziomu PC HRBP.

SESJA 1: Profesjonalne prezentacje i spotkania biznesowe. Skuteczna komunikacja z Zarządem.

Warsztat podnoszący umiejętności w zakresie wystąpień publicznych.

SESJA 2: Development Center dla HR Business Partnerów.

Sprawdzenie kompetencji HRBP w praktycznych zadaniach i symulacjach.

 

SESJA 3: Rozwój osobisty HR Business Partnera.
Sesja mentoringowa 1:1.

Przekazanie indywidualnego raportu z Development Center.
Feedback + wskazówki do rozwoju.

SESJA 4: Coaching w pracy HR Business Partnera.
Sesja coachingowa demo 1:1.


Podsumowanie programu. Action Plan HR Business Partnera.
Wyznaczenie celów do pracy w roli HRBP.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami

Szkoła HRBP - logo OK biale-01

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami

Szkoła HRBP - logo OK biale-01