fbpx

PROGRAM PROFESSIONAL HRBP

Przepraszamy. Strona w trakcie aktualizacji. Najbardziej aktualne informacje i nowości zamieściliśmy już w zakładce ‘Terminarz i płatności’.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt@hrmasters.pl Prześlemy ofertę na rok 2023.

CERTYFIKOWANY PROGRAM ROZWOJU HR BUSINESS PARTNERA© obejmuje 3 niezależne programy nauki zakończonej uzyskaniem dyplomu Szkoły HR Business Partner na każdym poziomie. Program dodatkowo przygotowuje do uzyskania certyfikacji w Polskim Stowarzyszeniu HR Business Partner współpracującym z The European Association for People Management (EAPM), organizacją tworzącą system certyfikatów w obszarze HR w całej Europie. Po zakończeniu programu Smart HR Business Partner możesz przystąpić do testu online i otrzymać certyfikat Polskiego Stowarzyszenia HR Business Partner (poziom II – Professional Certified HR Business Partner).

ico2
II. PROFESSIONAL CERTIFIED HR BUSINESS PARTNER – PC HRBP

Professional Certified HRBP* to zaawansowany program rozwoju kompetencji HR Business Partnera na poziomie zarządzania efektywnością organizacji i optymalizacji procesów personalnych. Wysoka specjalizacja w zarządzaniu kapitałem ludzkim i procesach HR. Program przygotowuje do uzyskania II poziomu certyfikacji w Polskim Stowarzyszeniu HR Business Partner.

Szkolenia prowadzimy w małych grupach. Pracujemy również indywidualnie dopasowując program do potrzeb uczestnika.
Sprawdź najbliższy termin i informacje organizacyjne.

Prowadzimy również szkolenia dla firm i działów personalnych.
Interesuje Cię program rozwoju HRBP dla firmy? Zadzwoń, przygotujemy dedykowaną ofertę Akademii HR Business Partnera

* Możesz przystąpić do programu PC HRBP nie odbywając szkolenia na I poziomie Smart HRBP, jeśli posiadasz odpowiednie kompetencje HR i doświadczenie zawodowe. Tę decyzję podejmujesz jednak sam. My rekomendujemy udział w 3-poziomowej ścieżce rozwoju HR Business Partnera ze względu na wartościowy program i niepowtarzalny charakter każdej sesji.

SESJA 1: Organizacja w procesie zmian. Wsparcie kluczowych procesów przez HR. Ewaluacja ryzyka personalnego.

Podczas sesji pierwszej uczestnicy nauczą się w jaki sposób oceniać działania HR w odniesieniu do efektywności oraz poznają sposoby działania wysokoefektywnych organizacji w obszarze HR. Zajmiemy się identyfikacją problemów organizacji, zdefiniowaniem kluczowych wskaźników efektywności (KPI) i kaskadowaniem celów. Sesja pierwsza  koncentruje się na wsparciu menedżerów w procesie zmian i wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań do organizacji. Szkolenie jest poświęcone efektywnie przeprowadzonym procesom oceny jako alternatywie dla tradycyjnych systemów ocen. Zakładamy, że prawidłowo i rzetelnie przygotowany proces może stanowić podstawę efektywności strategicznych celów biznesowych. Poruszymy temat błędów oceny i psychologicznych aspektów oceniania, niezwykle ważnych czynników w procesie zarządzania ludźmi, niezależnie jaki system wybierzemy dla organizacji.

Kluczowe pytania:

 • Dlaczego budowanie efektywnej organizacji stanowi podstawę skutecznego biznesu?
 • Co powinniśmy zmienić w naszej firmie, by stać się wysokoefektywną organizacją w zakresie realizacji kluczowych procesów HR?
 • Jak formułować KPI i porównywać wyniki z innymi organizacjami?

SESJA 2: Zarządzanie rozwojem w organizacji uczącej się. Efektywność metod szkoleniowych, coachingowych i mentoringowych.

Podczas szkolenia uczestnicy poznają wachlarz działań motywacyjnych – od mechanizmów motywacyjnych po kulturę opartą na zaangażowaniu. Nauczymy w jaki sposób nowoczesna organizacja powinna motywować pracowników. Wskażemy praktyczne modele, narzędzia i praktyczne rozwiązania wpływające na zaangażowanie pracowników.

Kluczowe pytania:

 • Jakie czynniki wpływają na motywację pracowników?
 • Co działa a co nie działa w tworzeniu systemów motywacyjnych?
 • W jaki sposób powinniśmy budować kulturę organizacyjną opartą na zaangażowaniu?
 • Co jeszcze możemy zrobić dla pracowników, żeby zatrzymać ich w firmie?

SESJA 3: Od oceny do rozwoju. Performance management i procesy oceny. Kultura constant feedback, feedforward i metoda 360 stopni.

Sesja trzecia koncentruje się na wsparciu menedżerów w procesie zmian i wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań do organizacji. Szkolenie jest poświęcone efektywnie przeprowadzonym procesom oceny jako alternatywie dla tradycyjnych systemów ocen. Zakładamy, że prawidłowo i rzetelnie przygotowany proces może stanowić podstawę efektywności strategicznych celów biznesowych. Poruszymy temat błędów oceny i psychologicznych aspektów oceniania, niezwykle ważnych czynników w procesie zarządzania ludźmi, niezależnie jaki system wybierzemy dla organizacji.

Kluczowe pytania:

 • Jak możemy wykorzystać Performance Management w naszej organizacji?
 • W jaki sposób dokonywać efektywnej oceny pracy i procesów w organizacji?
 • Jak wprowadzić constant feedback do organizacji?
 • Jak przygotować organizację na zmiany?
 • Jak wesprzeć menedżerów/ przełożyć cele strategiczne organizacji na zadania i cele zespołów/ działów firmy?

SESJA 4: Jak motywować pracowników? Budowanie zaangażowania i odpowiedzialności pracowników. Metody i narzędzia badające satysfakcję z pracy.

Sesja trzecia odpowiada przede wszystkim na pytanie: czego potrzebuje pracownik, by lepiej i efektywniej funkcjonować́ w organizacji. Zastanowimy się jak zidentyfikować potrzeby rozwojowe, wdrażać oraz dokonywać ewaluacji. Przedstawimy praktyczne narzędzia pomocne w procesach związanych z rozwojem i oceną ich efektywności.

Kluczowe pytania:

 • Czym jest organizacja ucząca się? Jak zabezpieczyć wiedzę w organizacji?
 • Jakimi dysponujemy metodami rozwoju w alternatywie do szkoleń i jak je dobierać do stopnia rozwoju i potrzeb pracownika?
 • Kto powinien być zaangażowany w planowanie i ocenę działań rozwojowych?
 • Jak projektować i oceniać projekty i działania rozwojowe żeby przynosiły wymierną wartość dla organizacji?
 • W jaki sposób dokonywać ewaluacji projektów rozwojowych w odniesieniu do celów biznesowych organizacji?

SESJA 5: Jak zatrzymać najlepszych? Zarządzanie talentami, sukcesja i metody budowania ścieżek karier.

Podczas szkolenia omówimy strategię zarządzania talentami w firmie, przekażemy wiedzę jak wzmacniać potencjał specjalistów (sukcesorów) oraz projektować ścieżki karier pracowniczych. Zajmiemy się potrzebami talentów i zastanowimy się jak ich rozwijać i budować skuteczne programy dla pracowników wysokoefektywnych tzw. High Potentials.

Kluczowe pytania:

 • Co oznacza „talent” dla naszej organizacji?
 • Jacy pracownicy zasługują na to miano?
 • Kogo chcemy wyróżnić na tle pozostałych?
 • Jak właściwie motywować talenty?
 • Jak zaprojektować program zarządzania talentami?
 • Jak zbudować ścieżki karier dla naszych pracowników?

SESJA 6: Zarządzanie projektami HR. Design thinking jako wyzwanie dla innowacyjności w firmie.

Podczas szkolenia uczestnicy nauczą się podstawowych zagadnień związanych z zarządzaniem projektami. W czasie szkolenia na przykładzie projektu HR, przedstawimy kluczowe zagadnienia, narzędzia oraz zasady związane z zarządzaniem projektami. Ważnym punktem szkolenie będzie uświadomienie sobie roli HRBP w realizacji projektu.

Kluczowe pytania:

 • Czym jest i z czym się wiąże zarządzanie projektami HR w organizacji?
 • Jak jest rola HRBP we wdrażaniu projektów HR?
 • Jakie powinno się stosować narzędzia podczas wdrażania, prowadzenie i monitorowania projektu?
 • Jak wykorzystać zarządzanie projektami w pracy HR Business Partnera?

Professional Certified HRBP* to zaawansowany program rozwoju kompetencji HR Business Partnera na poziomie zarządzania efektywnością organizacji i optymalizacji procesów personalnych. Wysoka specjalizacja w zarządzaniu kapitałem ludzkim i procesach HR. Program przygotowuje do uzyskania II poziomu certyfikacji w Polskim Stowarzyszeniu HR Business Partner.

Szkolenia prowadzimy w małych grupach. Pracujemy również indywidualnie dopasowując program do potrzeb uczestnika.
Sprawdź najbliższy termin i informacje organizacyjne.

Prowadzimy również szkolenia dla firm i działów personalnych.
Interesuje Cię program rozwoju HRBP dla firmy? Zadzwoń, przygotujemy dedykowaną ofertę Akademii HR Business Partnera

* Możesz przystąpić do programu PC HRBP nie odbywając szkolenia na I poziomie Smart HRBP, jeśli posiadasz odpowiednie kompetencje HR i doświadczenie zawodowe. Tę decyzję podejmujesz jednak sam. My rekomendujemy udział w 3-poziomowej ścieżce rozwoju HR Business Partnera ze względu na wartościowy program i niepowtarzalny charakter każdej sesji.

Przygotowanie do procesu certyfikacji oraz obrona projektów HRBP w programie intensywnym odbywa się w trakcie modułów 4-5-6. Uczestnicy Szkoły HR Business Partner zaprezentują przygotowane wcześniej projekty HR, które planują wdrożyć w swoich firmach. Po prezentacjach nastąpi krótka sesja feedback wraz z oceną prezentacji.

SESJA 7: Program rozwoju liderów. Model kompetencji kierowniczych. Przywództwo sytuacyjne.

Zawód HR Business Partnera wiąże się z posiadaniem odpowiednich umiejętności do wsparcia biznesu, czyli menedżerów i kierowników liniowych w procesie zarządzania ludźmi. Podczas sesji siódmej omówimy czynniki, które determinują sytuację kierowniczą i wpływają na wybór stylu kierowania. Wypracujemy narzędzia do rozwoju kluczowych kompetencji menedżerskich.
Sesja siódma umożliwia zdobycie kluczowych kompetencji menedżerskich, które pozwolą lepiej zrozumieć problemy kadry menedżerskiej i udzielić konkretnego wsparcia w trudnych sytuacjach w relacji przełożony- podwładny.

Kluczowe pytania:

 • Jak dać wsparcie menedżerom w budowaniu autentycznego przywództwa opartego na wartościach firmy i kulturze organizacyjnej?
 • Jak zaprojektować i dobrać narzędzia wsparcia do trudnych sytuacji menedżerskich?

SESJA 8: Metody wspierające pracę zespołu. Facylitowanie spotkań i warsztatów

Podczas sesji ósmej uczestnicy poznają kreatywne metody i narzędzia pracy zespołowej, dzięki którym będą mogli wspierać pracę menedżerów oraz pionu HR. W czasie szkolenia przedstawimy praktyczne zastosowanie metodyki Design Thinking w odniesieniu do działań HR. Wskażemy również, jakie mechanizmy mogą przeszkodzić w efektywnej pracy zespołów.

Kluczowe pytania:

 • W jaki sposób zaangażować pracowników (zespół) do aktywnej i kreatywnej pracy nad zadaniami i projektami?
 • Jak zapobiegać mechanizmom pracy zespołowej, które przeszkadzają w efektywnej realizacji założonych celów?
 • Jak wykorzystać metody pracy projektowej w działaniach z obszaru HR?

SESJA 9: Konflikt w organizacji. Strategie rozwiązywania sytuacji trudnych i konfliktowych.

Pozycja HR Business Partnera wiąże się̨ z posiadaniem odpowiednich umiejętności do wsparcia menedżerów i kierowników liniowych w procesie zarządzania ludźmi i budowaniu efektywnych zespołów. W takich procesach niezbędne jest posiadanie odpowiednich narzędzi kierowniczych. Sesja ósma umożliwia zdobycie kluczowych narzędzi, które pozwolą lepiej zrozumieć problemy kadry menedżerskiej i udzielić konkretnego wsparcia w trudnych, nieraz konfliktowych sytuacjach w relacjach przełożony- podwładny.

Kluczowe pytania:

 • Jak identyfikować trudne sytuacje kierownicze i zespołowe?
 • Jak zrozumieć problemy menedżerów i realnie wnosić wartość biznesową do organizacji?
 • Jak dać wsparcie menedżerom w budowaniu autentycznego przywództwa opartego na wartościach firmy i kulturze organizacyjnej?
 • W jaki sposób projektować narzędzia dla kadry kierowniczej?
 • Które z sytuacji menedżerskich wymagają interwencji HR Business Partnerów?

SESJA 10: Follow up HR – przygotowanie do procesu certyfikacji w Polskim Stowarzyszeniu HR Business Partner. Prezentacja projektów i obrona.

Podczas finalnego spotkania sesji 10, uczestnicy Szkoły HR Business Partner zaprezentują przygotowane wcześniej projekty HR, które planują wdrożyć w swoich firmach.

Po prezentacjach nastąpi sesja feedback wraz z oceną prezentacji.

ico3
III. MASTER CERTIFIED HR BUSINESS PARTNER – MC HRBP

Program Master Certified HRBP to najwyższa specjalizacja rozwoju kompetencji HR Business Partnera – III poziom certyfikacji w Polskim Stowarzyszeniu HR Business Partner. Umiejętność samodzielnego przygotowania projektów HR, raportów i narzędzi do pracy HRBP. Program przygotowuje do inicjowania i prowadzenia działań biznesowych jako Partner Zarządu.

Czas trwania programu: 4 dni

* Warunkiem przystąpienia do Programu Master jest zaliczenie poziomu PC HRBP.

SESJA 1: Profesjonalne prezentacje i spotkania biznesowe. Skuteczna komunikacja z Zarządem.

Warsztat podnoszący umiejętności w zakresie wystąpień publicznych.

SESJA 2: Development Center dla HR Business Partnerów.

Sprawdzenie kompetencji HRBP w praktycznych zadaniach i symulacjach.

 

SESJA 3: Rozwój osobisty HR Business Partnera.
Sesja mentoringowa 1:1.

Przekazanie indywidualnego raportu z Development Center.
Feedback + wskazówki do rozwoju.

SESJA 4: Coaching w pracy HR Business Partnera.
Sesja coachingowa demo 1:1.


Podsumowanie programu. Action Plan HR Business Partnera.
Wyznaczenie celów do pracy w roli HRBP.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami

Szkoła HRBP - logo OK biale-01

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami

Szkoła HRBP - logo OK biale-01